Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kollektiva förhandlingar och lönesamtal (för medlemmar i OFR/S och Seko)

STÖD FÖR CHEFER

För varje anställd som är medlem i OFR/S eller Seko fastställs de nya lönerna genom så kallad kollektiv förhandling med respektive arbetstagarorganisation.

Innehåll på sidan:


När det gäller de kollektiva förhandlingarna med OFR/S och Seko blir du som chef involverad i nedanstående.

Din HR-funktion informerar dig om när det är dags att påbörja förberedelserna.

1 Förberedelser inför förhandlingar med OFR/S och Seko, om varje enskild medlems lön

  • Stäm av med din HR-funktion om hur du tänkt och resonerat kring dina löneförslag.  

2 Ta del av yrkanden från OFR/S och Seko inför förhandling 

  • Arbetstagarorganisationernas yrkanden baserar sig på de löneförslag som du som chef lagt in för dina anställda, i Primulas lönerevisionsmodul.
  • Yrkandena ska vara verksamheten tillhanda i god tid inför förhandlingen.

3 Medverka vid kollektiva förhandlingar med OFR/S och Seko om medlemmars individuella löner

  • Chefer förväntas delta i förhandlingarna tillsammans med utsedd representant från verksamhetens HR-funktion. Kontakta din verksamhets HR-funktion för diskussion om vem eller vilka som ska företräda arbetsgivaren vid förhandlingarna.

4 Lönesamtal med medlemmar i OFR/S och Seko

  • Efter avslutad lönerevision ska du som chef ge den anställda besked om hans eller hennes nya lön. 
  • Du behöver kunna förklara såväl en god som en mindre god löneutveckling. Detta är viktigt för att kopplingen mellan arbetsresultat och löneutveckling ska få genomslagskraft och bli tydligt för den anställda.

För mer information och stöd

Kontakta din verksamhets HR-funktion.