Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Process för HR

Rekrytering av TA-personal och forskare

Rekryteringsprocessen som riktar sig till HR har i grunden samma material som den som riktar sig till chefer. Skillnaden ligger i en större tyngd på HR-funktionens roll samt arbetsrätt och dokumentation. Här finns mer information om vilka lagar, policys och regler som gäller vid rekrytering samt hur rekryteringsärendena ska dokumenteras och diarieföras.

HR-funktionen

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Vid en rekrytering ska det alltid finnas med en HR-funktion som fungerar som ett stöd till verksamheten och ser till att universitetets rekryteringsprocess följs. Detta genom att se till att relevanta lagar, regler policys och riktlinjer gällande rekrytering följs. HR-funktionen har särskilt ansvar att arbetet med kravprofilen, utlysning, urval, intervju och dokumentation genomförs professionellt.