Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Chefsplattformen och teamet för chef- och ledarutveckling

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det är en vision som förutsätter ett stark och välutvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Chefer och ledare är avgörande för en god och kreativ arbetsmiljö och för möjligheterna att skapa forskning, undervisning och samverkan av hög kvalitet. 

Projektet Chefsplattformen 

Tanken med projektet Chefsplattformen är att ta fram inspiration, lärande och stöd för chefer och ledare på Lunds universitet. Målet är att Chefsplattformen ska ha ett utbud som motsvarar chefer och ledares behov och som sätter Lunds universitets ledarskap i framkant, och vara tillgänglig och välanvänd bland chefer och ledare på universitetet. 

Teamet för chef- och ledarutveckling 

På bilden ser vi universitetets chefs- och ledarutvecklingsteam, med Johan Sjö, Annica Ollerstam och Kristian Bergén.
Johan Sjö, Annica Ollerstam och Kristian Bergén i universitetets chef- och ledarutvecklingsteam.

Uppdraget för universitetets chef- och ledarutvecklingsteam är att driva, utveckla, coacha, stödja, förvalta och se till att universitetets insatser inom området ledarskap har en röd tråd och vilar på vetenskaplig grund. Målsättningen är att, genom att skapa förutsättningar för ett medvetet och kompetent ledarskap, bidra till framtidens forskning och utbildning. 

I enlighet med universitetets strategiska plan har teamet också i uppdrag att driva utvecklingen av chef- och ledarskapsfrågor för Lunds universitet.  

Teamet tillhör sektionen HR och består av Annica Ollerstam, Kristian Bergén och Johan Sjö. 

Bakgrund

Ett rektorsbeslut från 2019 gällande riktlinjer för chefskap ligger till grund för arbetet med att stödja cheferna i sina uppdrag. Riktlinjerna för chefsuppdrag utgår från de tre grundläggande rollerna arbetsgivare, ledare och  verksamhetsansvarig.

Inom universitetet pågår även satsningar som fastställts i den strategiska planen för 2017–2026 för att stärka chefer och ledares förutsättningar.

Chefsplattformen ska innehålla en tydlighet kring förväntade kompetenser hos chefer samt kompetensutvecklingsinsatser och verktyg som matchar kompetenskraven.