Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ordlista – lönerevision

Ordlistan är under uppbyggnad.

ATO (employer organisation)

Förkortning av arbetstagarorganisation. Kallas ofta också för fackförbund eller facklig organisation.   

Förhandlingsordningar 

Fastställer bland annat avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning och särskilda satsningar i lönerevisionen. Förhandlas fram mellan universitetets förhandlingsansvariga och företrädare för de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna (ATO). 

Ta del av aktuella förhandlingsordningar i högerspalten på sidan om lönerevision

Förstärkt samtal – för medlemmar i Saco-S

Innebär att chef och anställd träffas igen, efter det lönesättande samtalet, tillsammans med representant för Saco-S och HR.

Syftet är att uppnå en samsyn kring processen och vid behov hjälpa parterna, chef och anställd, till en bättre dialog. Syftet är inte att förändra den lön som lönesättande chef meddelat. Därför styrs ett förstärkt samtal av parternas önskan om en bättre dialog, och ska inte användas som ett försök att påverka lönesättningen.

Förstärkt samtal kan enbart erbjudas medlemmar i Saco-S.  

Läs mer om förstärkt samtal

Kollektiv förhandling (negotiation) 

För anställd som är medlem i OFR/S eller Seko fastställs ny lön genom så kallad kollektiv förhandling med respektive arbetstagarorganisation. Deltar gör lokal företrädare för arbetsgivaren (fakultets/motsvarande HR-funktion och ibland berörd chef) och lokal företrädare för ORF/S respektive Seko. 

Läs mer om kollektiv förhandling

LU RALS

Lunds universitets nätverk för samordning av lönerevision. 

Se vilka representanter och funktioner som ingår i LU RALS

Lönesamtal – för medlemmar i OFR/S och Seko (salary appraisals)

När förhandlingarna med OFR/S och Seko är klara ska chefen ge den anställda besked om och motivera hans eller hennes nya lön, i ett så kallat lönesamtal. 

Läs mer om uppföljande lönesamtal inför lönerevisionen, för medlemmar i OFR/S och Seko

Lönesättande samtal – för medlemmar i Saco-S och oorganiserade medarbetare (salary-setting appraisal)

I det lönesättande samtalet ska chefen föra en dialog med den anställda, om dennes lön. Samtalet är inte en löneförhandling utan chefen ska fastställa och ge den anställda besked om vad den nya lönen blir, och motivera detta i förhållande till arbetsinnehåll och arbetsprestation i förhållande till verksamhetsmålen. Efter avslutat lönesättande samtal ska chef och anställd underteckna en samtalsbekräftelse om den nya lönen.  

Läs mer om lönesättande samtal för medlemmar i Saco-S och oorganiserade medarbetare

Lönerevisionsdatum

Det datum som Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna har kommit överens om att de nya lönerna ska gälla ifrån. Lönehöjningen betalas ut retroaktivt från revisionsdatumet.

RALS

Centralt ramavtal om löner som fastslår när och hur lönerna ska ses över. 

Ta del av aktuella RALS-avtal i högerspalten på sidan om Lönerevision

Utvecklingssamtal (staff appraisal)

Utvecklingssamtal ska hållas årligen, under kvartal 1, med alla anställda på universitetet, oavsett facklig tillhörighet. 

Läs mer om utvecklingssamtal 

För mer information och stöd

Kontakta din verksamhets HR-funktion.