Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens chef- och ledarutveckling vid Lunds universitet

Med avstamp i ledningens ambition att stärka och utveckla det chef- och ledarskap som utövas vid Lunds universitet fick sektionen HR i januari 2024 i uppdrag att implementera några av rekommendationerna i rapporten Framtidens ledarutveckling; att formera en ledarakademi och ta fram två nya ledarskapsprogram.

Ledarakademi

I syfte att möjliggöra en högre grad av samordning, utveckling, och utvärdering av ledarutvecklingsinsatser har sektionen HR fått i uppdrag att formera Lunds universitets Ledarakademi – en kompetensnod som ska driva och utgöra en plattform för en kontinuerlig dialog om principer för ledarutveckling och bidra till att utveckla Lunds universitets ledarskap. 

Ledarskapsprogram för framtida chefer och ledare

Detta ska vara ett program för medarbetare med potential att ta ett chefs- och ledaransvar inom en snar framtid. Programmet ska syfta till att proaktivt utveckla, träna och rusta ledartalanger vid universitetet för att med ökad trygghet kliva in i framtida chefs- och ledaruppdrag. 

Deltagarna ska få en plattform med kunskaper, färdigheter och verktyg för att utveckla sitt ledarskap, och för att utveckla kombinationen av ett gott ledarskap och uppdraget som chef på Lunds universitet. Programmets mål i ett längre perspektiv är att bidra till universitetets chefs- och ledarförsörjning. 

Ledarskapsprogram för prefekter

Programmet riktar sig till prefekter och ska ta sin utgångspunkt i prefektens uppdrag och det akademiska ledarskapet. Fokus kommer att ligga på det som är unikt med prefektskapet och programmet kommer bland annat att genomsyras av det kollegiala ledarskapet, den kollegiala påverkan, prefektens ansvar och delegation, styrelsens uppdrag samt att leda ledare.

Syftet är att utveckla, träna och rusta prefekter i deras akademiska ledarskap, skapa en medvetenhet kring prefektens förutsättningar, utmaningar och möjligheter samt bygga ett framtida kollegialt nätverk. Målsättningen är att genom ökad kunskap och tillgång till verktyg ge extra trygghet i att navigera inom prefektuppdraget. I ett längre perspektiv vill universitetet rusta chefer som på sikt kan ta på sig större uppdrag och ansvar. 

Startar hösten 2024

Ledarskapsprogrammet för prefekter startar hösten 2024. För mer information och anmälan, logga in i Kompetensportalen. 


Läs gärna mer i rektorsbeslutet från januari 2024, till vilket det länkas i högerspalten.