Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Följ upp utvecklingssamtal genom kontinuerlig dialog

STÖD FÖR CHEFER

Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och det resultat den anställda uppvisat under verksamhetsåret. Därför är det viktigt att den anställda från början vet vad han eller hon förväntas prestera och uppnå, och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

Såväl chef som anställd ansvarar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i planen för utvecklingssamtalet, och för att utvecklingssamtalet utvärderas.

För att du som chef ska kunna göra en helhetsbedömning och lämna förslag till ny lön är det viktigt att du har en kontinuerlig dialog med dina anställda och följer upp det ni kommit fram till under utvecklingssamtalet.

Specifikt uppföljningssamtal innan lönerevisionen

Innan lönerevisionen ska du erbjuda dina anställda ett specifikt uppföljningssamtal för att diskutera årets prestationer och resultat.

För mer information och stöd

Kontakta din verksamhets HR-funktion.

Relaterad information