Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-system

Stöd och verktyg kring HR-systemen

Här hittar du som administratör, HR-funktion eller chef länkar till samt manualer och annat stöd till HR- och närliggande system.

Genom att logga in via VPN kan du komma åt interna resurser på Lunds universitet, till exempel Primula webb, även om du arbetar hemifrån eller är på resande fot.

Mer information om VPN, på LU-support:s webbplats

Information om de vanligaste förekommande administrativa systemen finns även på Medarbetarwebben

Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där chefer får signaler om när ett anpassnings- eller rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar aviseringar enligt universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess. Dokumentation av ärenden ska ske i Adato. 

Läs mer om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Rutinerna för vem som ser till att dokumentationen sparas i Adato kan skilja mellan fakulteter/motsvarande. Din HR-partner kan svara på frågor om hur ni gör hos er. 

Chef

För att få tillgång till Adato som chef behöver behörighet ansökas via Lucat.

För att ansöka, följ instruktionerna här: Behörigheter (IT-webben)

Du väljer behörighetstyp ”IT-tjänst”, IT-tjänstgrupp ”HR” och antingen behörigheten "Chef" eller "Chef med mail". 

Du ansöker på den enhet du är chef. Är du dekan eller prefekt, ansöker du på fakultetens respektive institutionens huvudkostnadsställe, så får du tillgång till alla eventuella kostnadsställen under huvudkostnadsstället. Du väljer om du vill ha behörigheten med mailnotifieringar eller utan.

För att ansöka om behörigheten ”Chef” med eller utan mail ska du vara chef enligt LU:s riktlinjer för chefsuppdrag

HR-funktion

HR-partner kan också behöva tillgång till Adato för att stödja chefen i en pågående anpassnings- och rehabiliteringsprocess. HR-administratör kan behöva tillgång till Adato för att bevaka intyg.

För att ansöka, följ instruktionerna här: Behörigheter (IT-webben)

Som närmaste HR-funktion väljer du behörighetstyp ”IT-tjänst”, IT-tjänstgrupp ”HR” och antingen behörigheten HR-funktion eller HR-funktion med mail. Du ansöker på det kostnadsställe du ska stödja chefen, behörigheten ärvs nedåt i organisationsträdet.

När du byter arbetsuppgifter eller det sker förändringar kring vilka chefer du är stöd för, ska behörigheten omedelbart tas bort eller förändras. 

Tystnadsplikt

Adato innehåller känsliga personuppgifter och du ska endast ta del av de uppgifter du behöver för att fullgöra dina arbetsuppgifter i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer om tystnadsplikten på sidan om Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Regelbunden logguppföljning sker avseende vem som läst och förändrat uppgifter i Adato.

Adato kräver att du är ansluten via VPN Static eller All traffic.

Logga in i Adato

Användarmanual Adato (PDF 1 MB, ny flik)

IA-systemet är ett verktyg för att rapportera och hantera händelser som till exempel tillbud och arbetsskador. De anställda rapporterar händelser genom att logga in med sin Lucat-ID och du som chef utreder och hanterar sedan dessa händelser i systemet.

IA-systemet fungerar även som ett diariesystem för de händelser som rapporteras. All dokumentation som hör till ett ärende ska förvaras i IA-systemet och behöver inte registreras någon annanstans.
 
Läs mer om IA-systemet

Logga in i IA-systemet

Kompetensportalen är ett verktyg för kompetensutveckling. Alla internutbildningar som samordnas av sektionen HR samlas här. Logga in med ditt Lucat-ID.

Logga in på Kompetensportalen

Vill du skapa en utbildning i Kompetensportalen?

Vill du komma i kontakt med internlärarnätverket?

Lägg då in ett ärende i ärendehanteringssystemet hos sektionen HR. Välj kategorin Chefer, administratörer, kontaktpersoner och samordnare så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Kuben är ett verktyg för uppföljning och analys. Ekonomi-, personal- och studerandedata finns tillgängligt i Kuben.

Läs mer om Kuben på Medarbetarwebben

Logga in i Kuben direkt

Tänk på att använda vpn när du använder Kuben om du arbetar på distans.

 

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här lagras information om individer och organisation. Informationen om individer och organisationer presenteras på olika webbplatser. Informationen används även av andra IT-tjänster och system. Via Lucat styrs även behörigheter till olika IT-tjänster och system.

Läs mer om Lucat på Medarbetarwebben

För dig som administratör Lucat (IT-webben)

Personal- och lönesystem där anställda registrerar sina ärenden, t ex ansöka om semester, se sin lön, anmäla bisyssla, göra reseräkningar och registrera sjukanmälan. Här kan du också ta ut rapporter och administrera olika ärenden som chef eller administratör.

Primula för HR

Logga in på Primula

Logga in i SSC Portalen

Kontaktpersoner på fakultetsnivå

Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats 

Lunds universitet använder Varbi Recruit som rekryteringsverktyg. Verktyget används för att annonsera, ta emot ansökningar, filtrera, sortera, rangordna ansökningar och för att kommunicera med kandidater.

Logga in i Rekryteringssystemet (Lucat användarnamn och lösenord)

Logga in i Rekryteringssystemet (e-postadress och valt lösenord)

Manual - Lunds universitets rekryteringssystem (PDF 2 MB, ny flik)

Kontaktpersoner på fakultetsnivå

Vill du komma i kontakt med Rekryteringsnätverket?

 

EU-projekt över fakultetsgränser

Just nu hanteras endast beställning av lönekostnadsspecifikationer kring EU-projekt och EU projektrevision för projekt över fakultetsgränser. Det finns två viktiga saker att ange:

  • Ett periodintervall
  • Personnummer och namn på personen som ingår i EU-projektet

Beställ lönekostnadsspecifikationer via formuläret

Lupin

Elektronisk inköps- och fakturahantering.

Logga in i Lupin

Sunet Survey - skapa enkät

Ett enkätverktyg för att göra webbaserade undersökningar, till exempel kursvärderingar.