Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkning av anställningstid

Översikt över huvudprinciperna för beräkning av anställningstid.

Arbetsdomstolen fastställde i en dom 2019 hur kvalifikationstiden i "sammanlagt mer än två år" enligt LAS ska beräknas och kom fram till att ett år i detta sammanhang har 365 dagar samt att det krävs minst 731 dagar för att bli tillsvidareanställd.

Eftersom det uppstod en del praktiska följdfrågor utifrån domen, till exempel kring hur man räknar när kvalifikationstiden i LAS anges i månader (bland annat för företrädesrätt) och hur man räknar ihop anställningstid i form av månadsanställningar, brutna månader och enstaka dagar, har sektionen HR tagit fram nedanstående översikt över huvudprinciperna för beräkning av anställningstid.

Beräkning av anställningstid, med anledning av AD 2019:16

Med utgångspunkt i ordalydelsen i aktuell lagtext utgår matrisen utifrån hela perioder och därefter med tillägg av utanförliggande tid.

Tabell, som visar beräkning av anställningstid.
Tabell, beräkning av anställningstid.

* enligt förarbetena till LAS är en månad i detta fallet 30 dagar

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.