Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Checklista vid hot och våld

Om en anställd blir utsatt för hat, hot eller våld ska de informera sin närmaste chef. Här finns information om hur du som chef ska agera i dessa situationer.


Checklista för den som blivit utsatt för hot eller våld

Vid pågående hot eller våld:

 • Försök avleda hotet genom att uppträda lugnt. Håll dig på behörigt avstånd. Vid våldssituation försök lämna platsen. 
 • Försök om möjligt uppmärksamma andra på situationen, sök hjälp hos medarbetare eller andra personer i närheten. 
 • Akut pågående händelse: ring polisen 112. Ring även universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00 när du känner dig otrygg, på detta sätt blir universitetets väktare informerad om händelsen. Bedöm om akut sjukvård eller polis behöver tillkallas.
 • Ingrip endast om det kan ske utan risk för egen säkerhet. 
 • Anställda bör omedelbart kontakta närmaste chef och meddela vad som hänt och om hjälp har tillkallats. 
 • Dokumentera iakttagelser. Skriv omedelbart ner vad du har sett och försök att beskriva den som hotat eller utövat våld: antal personer, kön och ålder, längd, hudfärg, hårfärg, hårlängd, uppträdandet, dialekt, klädsel/färg, skor, byxa/kjol, jacka, tröja, andra kännetecken, flyktväg, fordon. Andra iakttagelser, till exempel vad som har sagts, hur hotet har uttalats.

På Medarbetarwebben finns mer information på sidan Hat, hot och risk för våld och utsatthet.

Checklista för chefer

Direkt efter det inträffade:

 • Chef som har informerats om händelsen ska omedelbart skaffa sig en bild över vad som hänt. 
 • Gå igenom händelsen med den/de drabbade. Alla berörda bör samlas och diskutera den inträffade incidenten innan arbetsplatsen lämnas. 
 • Den/de drabbade ska erbjudas krisstöd och samtalskontakt för genomgång av händelsen med Företagshälsovården eller Studenthälsan. Se länkar i högerspalten.
 • En anställd som har utsatts för hot eller våld på arbetsplatsen ska aldrig lämnas ensam. Ordna en transport hem och se till att det finns någon hemma som kan ta emot (vuxna barn går bra men inte minderåriga barn). En reaktion kommer oftast i efterhand även om den anställde meddelar att hen mår bra
 • Närmsta chef med personalansvar informerar omedelbart prefekt/motsvarande som i sin tur informerar närmaste arbetsmiljösamordnare/HR-stöd, dekan samt skyddsorganisation
 • Tillbudsanmälan och/eller arbetsskadeanmälan ska fyllas i så snart som möjligt. Våld och hot av allvarliga slag ska även anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. 
  Anmälan görs via www.anmalarbetsskada.se
  Läs mer om tillbud och arbetsskada på HR-webbens arbetsmiljösidor.
 • Upprätta en kommunikationsplan för eventuell kontakt med media. 
 • Utvärdera händelsen oavsett om den anmälda olyckan eller tillbudet leder till att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder. Följ upp det inträffade för att undvika att det händer igen. Dokumentera skriftligt.
 • Stöd medarbetaren så att en snabb återgång till arbetet blir möjlig, vid behov ge avlastning i arbetet under en avgränsad period. 
 • Stöd medarbetaren/studenten vid en eventuell rättegång.

Skriv ut checklistan och dokumentera

Checklista för dokumentation av chefens ansvar i händelse av hot eller våld (ifyllbar PDF 249 kB, ny flik)

Filmad föreläsning om hat, hot och våld

Grundläggande utbildning gällande rutiner för hat, hot och våld.

Målgrupper: anställda, chefer, HR, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på LU.

Syftet med utbildningen:

 • öka kunskapen om hur hot- och våldsituationer inom LU:s verksamhet kan förebyggas
 • uppmärksamma anställda på vilka rutiner som finns för att hantera hot- och våldsituationer om de skulle uppstå.

Föreläsningen är cirka 20 minuter lång och finns även textad på engelska. 

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av utbildningen.