Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgivaransvar

Att vara arbetsgivare i en statlig verksamhet innebär att följa lagar och förordningar och stå bakom och följa fattade beslut och centrala eller lokala kollektivavtal, policyer och styrdokument.

"Regelverket" är Lunds universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande regler.

I Regelverket hittar du föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor, förvaltningschef och de organ eller funktioner inom den universitetsgemensamma administrationen som har delegation att fatta sådana beslut.

Regelverket (Medarbetarwebben)

Övrigt stöd i arbetsgivarrollen