Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Checklista inför löneutbetalningar

Checklistan ska vara ett stöd för dig att hitta väl fungerande och återkommande rutiner för kontroller och uppföljning av löneärenden.

Inför varje lönekörning ska kontroller göras för att upptäcka eventuella felaktigheter som snarast ska korrigeras i Primula .

Här är de kontroller som ska utföras per område för att undvika att löneskulder ska uppstå. 

Anställningar

  • Anställningar som upphört.
  • Pensionsavgångar.
  • Mer information om att rätta lönekonteringar finns på Ekonomiwebben 

Ledigheter

  • Att tjänstledighet samt eventuell förlängning eller annan förändring av tjänstledighet är registrerad.
  • Att föräldraledighet samt eventuell förlängning eller annan förändring av föräldraledighet är registrerad.
  • Påminna föräldralediga medarbetare om att löpande registrera ärende om föräldrapenningtillägg i Primula och där bifoga avier från Försäkringskassan avseende utbetald föräldrapenning för att till exempel generera korrekt semester. 

Lönetillägg

Registrering av nya lönetillägg/uppdragstillägg/eftertillägg samt uppföljning av motsvarande tillägg som upphört. 

Semester

Att uttagen semester är registrerad. Ta hjälp av checklistan och årshjulet som är framtagna.

Sjukfrånvaro

Registrering av sjukfrånvaro samt registrering/friskanmälan då sjukfrånvaro upphör.

SINK

Under slutet av året säkerställa att SINK-ansökan för utomlands bosatta vid behov skickas in för kommande år samt att ansökan omfattar minimum 1 månad, vilket rekommenderas även vid mycket kortvarigt arbete eller engångsutbetalning.

Läs mer om SINK - särskild inkomstskatt för utomlands bosatta | hos Skatteverket