Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets arbetsmiljöorganisation

Anna Sjösten från sektionen HR beskriver hur Lunds universitet har organiserat sitt arbetsmiljöarbete. Läs mer på arbetsmiljösidorna på HR-webben. Information om rollen som skyddsombud finns på Medarbetarwebben.

Så här har Lunds universitet (LU) organiserat sitt arbetsmiljöarbete:

 • Rektor är myndighetschef och den som har ytterst ansvar för arbetsmiljön vid LU. Rektor, eller den rektor utser, är också ordförande i den centrala skyddskommittén.
 • På varje fakultet eller motsvarande enhet finns det en lokal skyddskommitté och där är det dekan eller motsvarande beslutsfattare som är ordförande. 
 • På institutionsnivå eller motsvarande ska samverkan ske mellan chef och anställd, mellan chef och skyddsombud eller studerandeskyddsombud. Några verksamheter har även infört en så kallad HMS-kommitté. HMS står för Hälsa Miljö och Säkerhet
 • Allt detta är reglerat i ett lokalt kollektivavtal som tecknats vid LU. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter finns reglerat i ett annat styrdokument. 
 • Till höger i bild (nedan) syns de stödfunktioner som LU har inom arbetsmiljöområdet . 
 • SAM-teamet är ett universitetsgemensamt team med anställda som i sin yrkesroll arbetar med olika delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla arbetar på olika sektioner inom den gemensamma förvaltningen. SAM-teamets uppdrag kan du läsa mer om på HR-webbens arbetsmiljösidor. 
 • På varje fakultet finns minst en arbetsmiljösamordnare, som förkortas AMS. Arbetsmiljösamordnare kan också finnas på institutionsnivå eller motsvarande. 

Läs gärna mer om universitetets arbetsmiljöarbete, här på HR-webben. 

Skiss över Lunds universitets arbetsmiljöorganisation
Arbetsmiljöorganisation Lunds universitet

Så här ser skyddsorganisationen ut vid Lunds universitet: 

 • Skyddsombud finns på motsvarande tre nivåer som skyddskommittéerna är organiserade i. 
 • Skyddsombud på institutionsnivå är organiserade i skyddsområden. 
 • Huvudskyddsombud finns på fakultetsnivå och de samordnar skyddsombudens arbete. 
 • Vid LU finns också tre överskyddsombud – ett för varje kollektivavtalsbärande personalorganisation. Överskyddsombuden samordnar huvudskyddsombudens arbete. 
 • Studenterna har motsvarande organisation.

Om du vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud, så hittar du information på Medarbetarwebben. 

Bild över skyddsombudsorganisationen vid Lunds universitet
Skiss skyddsombudsorganisation Lunds universitet