Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvecklingssamtal

Du som chef ansvarar för att utveckla verksamheten så att den bidrar till att Lunds universitets strategiska mål uppfylls. Genom utvecklingssamtalet, tar du som chef och dina anställda ett gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Ett utvecklingssamtal ska årligen genomföras med alla anställda vid Lunds universitet och är obligatoriskt.

Läs beslut om utvecklingssamtal (PDF 27 kB, nytt fönster)

Kravet på utvecklingssamtal ska ses som en positiv möjlighet där du som chef och din anställde möts i en arbetsrelaterad dialog som ska beröra hela arbetssituationen. Lunds universitet önskar stimulera till väl motiverade anställda som gemensamt med arbetsledningen kontinuerligt kommunicerar och planerar verksamhetens mål och strategier samt den egna arbetsgruppens uppdrag . De övergripande mål som finns för verksamheten och den anställdes mål ska tydliggöras och kompetensbehov kopplade till verksamhetens mål ska kartläggas.

Chefens och den anställdes ansvar

Såväl du som chef som din anställde medverkar i verksamhetens utveckling. Ni har därför båda ansvar för utvecklingssamtalets innehåll och kvalité och för att förbereda er inför samtalet. Samtalet ska ta sin utgångspunkt i föregående års utvecklingssamtal.

Du som chef ska tillsammans med din anställde följa upp resultat och arbetsprestationer samt tydliggöra mål och förväntningar. Tillsammans ska ni även diskutera utvecklings- och utbildningsbehov, den anställdes arbetssituation samt ansvarsfördelning och samarbete. Tänk på att dokumentera utvecklingssamtalet.

Det är även viktigt att det sker kontinuerlig uppföljning av samtalet under tiden fram till nästa års utvecklingssamtal.

En utvärdering av arbetsprestationen under föregående år kopplat till lönenivå, sker vid lönesamtalet/lönesättande samtal.

Läs mer om lönesamtal och lönesättande samtal

Genomföra utvecklingssamtal

Det är du som chef som ska se till att utvecklingssamtalen genomförs och att de anställda medverkar. Det innebär inte att du som chef behöver genomföra alla samtal själv men du ska ha säkerställt vem som genomför samtalen på respektive avdelning och sett till så att den som håller dem har befogenhet och ekonomiska resurser för att kunna genomföra dem.

För att skapa god kvalité på utvecklingssamtalen bör du som chef ha ett rimligt antal samtal att genomföra, samt möjlighet att avsätta den tid som behövs.

För doktorander bör någon annan än handledaren hålla utvecklingssamtalet.

Stöd till dig som chef

Du som chef kan få stöd och tips på hur du kan förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal.

Vägledning och riktlinjer kring utvecklingssamtal (PDF 1,0 Mb, nytt fönster)

Du kan även anmäla dig till en e-utbildning om utvecklingssamtal. Utbildningen riktar sig främst till som chef men är öppen för alla.

Sök och anmäl dig till e-utbildningen i Kompetensportalen

Årscykeln för utvecklingssamtal

Modellen kan ge vägledning för hur en årscykel kan se ut för utvecklingssamtal. Du som chef bör fundera på när i tid dina utvecklingssamtal ligger bäst kopplat till din verksamhetsplanering och budgetarbetet. Tänk också på att lönesamtalet/det lönesättande samtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet. För närvarande genomförs dessa under augusti och september. Tänk på att dokumentera såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal.

Årscykel utvecklingssamtal

 

Utvecklingssamtal och systematiskt arbetsmiljöarbete

Utvecklingssamtalet är även ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplats

 

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se