Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bisyssla

Huvudregeln är att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Det finns dock begränsningar och som chef är det ditt ansvar att informera dina anställda om reglerna kring bisysslor och att kräva att de som har otillåtna bisysslor upphör med dessa.

Allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet är den främsta anledningen till regleringen av statsanställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning. Syftet är att förtroendet för myndigheten och dess anställda upprätthålls. Nära sammanhängande med reglerna om bisysslor är reglerna om jäv, vilka syftar till att garantera objektivitet och saklighet inom offentlig verksamhet.  Att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller på myndighetens verksamhet ligger i statens, och ytterst i allmänhetens, intresse.

För att underlätta samverkan mellan universitetet och samhälle finns särskilda regler kring bisysslor för universitetslärare. De innebär att lärare har en utvidgad rätt att vid sidan av sin anställning utöva bisysslor som rör forsknings- och utvecklingsarbete (så kallade FoU-bisysslor) inom anställningens ämnesområde. Med denna rättighet följer även en vidare skyldighet att rapportera bisysslor. Du har som chef en skyldighet att upplysa samtliga lärare om att årligen anmäla om de har bisyssla eller inte via SSC Primula.

Definition av bisyssla

En bisyssla är i princip varje syssla som en anställd tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av anställningen och som inte är kopplad till privatlivet. Det finns inga krav på att den ska utföras i en viss omfattning för att räknas som bisyssla eller om den ska ge ekonomisk ersättning eller inte. Även extraarbete för Lunds universitet eller annan myndighet kan vara en bisyssla.

Aktiviteter som typiskt sett hör till privatlivet och inte räknas som bisysslor är till exempel att utöva en hobby eller att sköta sina egna och familjens privata angelägenheter.

Anställdas informationsskyldighet

Alla anställda är skyldiga att på sin chefs begäran lämna in anmälan om bisysslor. Det ska dock finnas en saklig anledning till begäran, antingen med hänsyn till den anställdas sätt att utföra sina arbetsuppgifter eller att kravet på saklighet och opartiskhet vid utförandet av arbetsuppgifterna är särskilt centralt. Exempel på detta är vid upphandling där nära samarbete med externa aktörer föreligger, eller inom områden där det finns en stark extern konkurrenssituation om den anställdes kompetens.

För samtliga lärare gäller en obligatorisk skyldighet att anmäla bisysslor. Även lärare som inte har någon bisyssla måste lämna in en anmälan.

Läs mer om de anställdas ansvar i Medarbetarwebben

Du kan se dina anställdas anmälningar om bisyssla i SSC Primula

Din skyldighet som chef att informera 

Det är i första hand den anställde som ansvarar för om en bisyssla är tillåten eller inte. För att den anställde ska kunna uppfylla den här skyldigheten ställs det i lagstiftningen krav på dig som chef att på lämpligt sätt informera dina anställda om vilka bisysslor som normalt är tillåtna respektive otillåtna. Du kan till exempel ta upp frågan vid ett utvecklingssamtal. 

Läs mer om chefens skyldighet att lämna information

Bedömning av bisyssla

Anmäld bisyssla ska bedömas i varje enskilt fall och kan beroende på olika omständigheter leda till att bisysslan inte bedöms tillåten. Det är viktigt att den chef som gör bedömningen har tillräcklig information om bisysslan.

Läs mer om bedömning av bisyssla

Konsekvenser av otillåten bisyssla

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställde.  Vid allvarligare tjänstefel kan den anställde drabbas av disciplinåtgärder för tjänstefel eller sägas upp.

Läs mer om konsekvenser av otillåtna bisysslor

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se