Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist gäller olika uppsägningstider. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida måste du förutom lagen om anställningsskydd (LAS) även beakta olika kollektivavtal. Här kan du läsa vidare om vad som gäller kring anställningens avslutande.

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens gäller olika uppsägningstider.

När arbetstagaren säger upp sin anställning på eget initiativ (så kallad egen uppsägning) gäller andra regler vad gäller uppsägningstid.

Uppsägningstider

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens eller den anställdes sida gäller olika uppsägningstider.  

Läs mer om uppsägningstider

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist betyder inte alltid brist på arbetsuppgifter. Det kan även uppstå vid otillräcklig finansiering eller om att det av någon anledning beslutas att vissa arbetsuppgifter inte ska fortsätta utföras. 

Läs mer om arbetsbristprocessen här

Uppsägning på grund av personliga skäl

En uppsägning på grund av personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning av den anställdes lämplighet till att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. 

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande för råd och stöd.

Anställningens upphörande på grund av ålder

Alla tillsvidareanställningar ska upphöra vid utgången av den månad en anställd fyller 67 år.

Läs mer om när anställningen upphör på grund av ålder

Avsluta tidsbegränsad anställning

När en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde under vissa förutsättningar få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Om den anställde är medlem i en facklig organisation ska denna varslas och eventuellt ska Trygghetsstiftelsen meddelas.

Läs mer om att avsluta en tidsbegränsad anställning

Företrädesrätt till återanställning

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering.

Läs mer om företrädesrätt till återanställning

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se