Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönesättning och lönerevision

Du som är lönesättande chef behöver veta vilka rutiner som finns kring lönesättning och lönerevision. Här får du veta mer om vilka rutiner som finns när det är aktuellt.

Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda. Du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts, den så kallade lönepolitiken.

På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning och lönerevision.

Lönepolicy och lönepåverkande faktorer

Ett viktigt instrument när du som chef ska lönesätta dina anställda är lönepolitiken, det vill säga Lunds universitets lönepolitiska program, de lönepolitiska målen och de övergripande lönepåverkande faktorer. Du förankrar lönepolitiken hos dina medarbetare bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal.

Läs mer om Lunds universitets lönepolitiska program, de lönepolitiska målen och de övergripande lönepåverkande faktorerna

Lönesättning

Det förslag på lönesättning som kommer från dig som lönesättande chef ska grunda sig på den för universitetet fastställda lönepolitiken och på en dialog mellan dig och den enskilde medarbetaren.

Läs  mer om hur lönesättningen ska gå till

Lönesamtal

Som chef ska du erbjuda dina anställda ett lönesamtal före lönerevisionen som sker varje höst. Efter lönerevision ska du erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen.

Läs mer om lönesamtal

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes lön. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. 

Läs mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal

Lönerevision

Med lönerevision menas en förändring (revision) av lönen. När och hur löner ska ändras finns bestämt i centrala ramavtal (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Läs mer om rutiner kring lönerevisionen

Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Löneökningar mellan lönerevisionerna kan endast göras vid följande speciella tillfällen. Exempelvis kan det vara aktuellt att ändra lönen när en anställd får en ny kompetens, om arbetsuppgifterna ändras i sådan utsträckning att det blir en ny anställning eller när det finns risk att en anställd väljer att lämna universitetet.

Läs mer om vid vilka tillfällen som förändrad lön är aktuellet

Uppdragstillägg

Uppdragstillägg ska utgå till ledningsfunktioner som vicerektor, dekan, prodekan, vicedekan, prefekt, biträdande prefekt och föreståndare.

Här får du läsa mer om vad som gäller kring dessa uppdrag

Lönekartläggning

Lunds universitet ska som arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. 

Informationen är under konstruktion. Mer information kommer inom kort.

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se