Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetstidsavtal för lärare

Planering av lärares årsarbetstid ska, enligt lokalt avtal om arbetstid för lärare, genomföras för varje kalenderår och resultera i en personalplan för varje enskild lärare.

Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor. Där framgår att fördelningen av årsarbetstiden ska fastställas i lokala avtal. Lunds universitet har tecknat följande lokala avtal som reglerar arbetstiden för lärare:

Varje kalenderår ska antingen en ny personalplan upprättas eller, för det fall man har en flerårsplan, årets planering ses över. De lokala parterna ser över Råden och anvisningarna varför det av nedanstående råd och anvisningar framgår att de är under revidering. Råden kommer löpande att uppdateras och har du som chef frågor vad gäller upprättandet av personalplaner, kontakta din närmaste personalfunktion.

Om din verksamhet inte har ett eget system för upprättande av personalplaner kan nedanstående mall användas.

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se