Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Meriteringsanställningar

En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning med syfte att främja karriärvägar inom akademin. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller.

Det finns idag två former av tidsbegränsade anställningar för meritering vid Lunds universitet, postdoktor och biträdande universitetslektor. Anställning som postdoktor och biträdande universitetslektor regleras i olika avtal. Båda anställningarna ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig meritering.

Postdoktor

Postdoktor är en läraranställning som regleras i ett centralt kollektivavtal för anställning av postdoktor. En postdoktor ska enligt detta avtal anställas i två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, det vill säga ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Tjänstledighet för annan anställning utgör dock inte särskilt skäl att förlänga en anställning som postdoktor. Observera att en person som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Läs kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning (PDF 131 kB, nytt fönster)

Vid frågor kontakta din närmaste personalfunktion.

Biträdande universitetslektor

En ny tidsbegränsad meriteringsanställning är införd i högskoleförordningen, men kräver implementering i Lunds universitets anställningsordning. Detta beräknas ske våren 2018. Till dess gäller vad som framgår av informationen nedan. 

Biträdande universitetslektor är en läraranställning som regleras i ett lokalt kollektivavtal vid Lunds universitet. Anställningen ger möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Syftet med anställningen är att ge lärarna möjlighet att utvecklas som forskare och pedagoger. Anställningen ger rätt till prövning för befordran och därmed möjlighet till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Läs avtalet om meriteringsanställningar för biträdande lektorer (PDF 90 kB, nytt fönster)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetstid för biträdande universitetslektorer (PDF 67 kB, nytt fönster)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer (PDF 66 kB, nytt fönster)

En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till längst fyra år. Anställningen får förlängas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst sex år efter förlängning av särskilda skäl. 

I de fall den biträdande universitetslektorn inte meriterar sig till en tillsvidareanställning ska denne anmälas till Trygghetsstiftelsen och ges tid för omställning i syfte att öka anställningsbarheten även utanför sektorn, om den anställde inte får fortsatt anställning som universitetslektor.

Läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning (PDF 131 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se