Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Utbildningsanställningar

Med utbildningsanställningar avses tidsbegränsade anställningar som doktorand, klinisk assistent och amanuens. Här får du som chef veta mer om vad som gäller för dessa anställningsformer.

I högskoleförordningen regleras tidsbegränsade anställningar som doktorand, assistent med utbildningsbidrag, klinisk assistent och amanuens. Lunds universitet har beslutat att doktorander inte får finansieras med utbildningsbidrag och därför kan inte assistenter i högskoleförordningens mening anställas.

Läs mer om avskaffandet av utbildningsbidrag (PDF, nytt fönster)

Anställning som doktorand

För att en anställning som doktorand ska vara aktuell krävs en formell antagning till utbildning på forskarnivå. En anställning som doktorand varar längst fyra år på heltid. Första anställningen får högst gälla ett år och därefter förnyas anställningen med två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre än 4 år om särskilda skäl finns. Särskild lönesättning tillämpas för doktorander. 

Anställning som amanuens och klinisk assistent

Anställningar som amanuenser och kliniska assistenter är tidsbegränsade till högst ett år och kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år.

En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent och en anställning som klinisk assistent högst 40 procent av full arbetstid. Arbetet som amanuens ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. Endast den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. Bara den som avlagt läkarexamen eller som antas eller redan antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin får anställas som klinisk assistent. 

 

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se