Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Tidsbegränsade anställningar som adjungerade lärare/professorer, gästprofessorer och pensionerade professorer regleras i högskoleförordningen samt i avtal och särskilda universitetsbeslut. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller.

Syftet med en tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare/professor, gästprofessor eller pensionerad professor är i huvudsak att tillföra en specifik kompetens av värde för verksamheten. Då ges även möjlighet att tidsbegränsa en anställning som professor vilket inte är möjligt i normalfallet.

Adjungerade lärare

En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

En adjungerad universitetslektor eller universitetsadjunkt kan anställas för begränsad tid under vissa förutsättningar. Detta regleras i kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtalet reglerar däremot inte anställning av adjungerad professor vilket regleras i 4 kap 11 § högskoleförordningen.

Adjungerade universitetslektorer

En adjungerad universitetslektor ska anställas tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas.

Läs kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare på Arbetsgivarverkets webbplats

Behörig att anställas som adjungerad universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetslektor enligt Lunds universitets anställningsordning.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning

Adjungerade universitetsadjunkter

En adjungerad universitetsadjunkt ska anställas tills vidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas.

Läs kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare på Arbetsgivarverkets webbplats

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetsadjunkt enligt Lunds universitets anställningsordning.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning

Adjungerad professor

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning. Vissa undantag tillåts dock i 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en adjungerad professor under en bestämd tid. Anställningen regleras i 4 kap 11 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 12 år. En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet. Personen ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor. Avsteg från behörighetskraven får emellertid göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till det omgivande samhället.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning

Gästprofessorer

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning. Vissa undantag tillåts dock i 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en gästprofessor under en bestämd tid enligt 4 kap 12 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden som gästprofessor får omfatta högst fem år. Gästprofessorn ska ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning

Professorer emeriti och seniorprofessorer

Lunds universitet ser positivt på att pensionerade professorer kan fortsätta sin verksamhet. Samtliga professorer som lämnar sin tillsvidareanställning på grund av pensionsålder har rätt att använda titeln professor emerita/emeritus.

Rektor har beslutat om föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet.

Läs mer i föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF 1 300 kB)

Professorer emeriti med anställning som seniorprofessor

En professor kan medges av fakultetens dekan att fortsätta sin anställning efter pensionering. Ett tidsbegränsat anställningsavtal som seniorprofessor ingås med den pensionerade professorn under högst ett år åt gången. Seniorprofessor är inte en professorsanställning utan en titel som möjliggör en tidsbegränsad anställning efter pensionering. Anställningsgraden bör vara normalt 20 procent. I de fall där professorn väljer att gå i pension tidigare än vid 67 års ålder och anställs därefter, får denne en allmän visstidsanställning enligt 5 § p 1 lagen om anställningsskydd (LAS). Om professorn har fyllt 67 år används tidsbegränsningsgrunden 5 § p 4 lagen om anställningsskydd (LAS).

Läs mer i föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF 1 300 kB)

I föreskrifterna finns även en mall för att förtydliga villkoren i de fall den pensionerade professorn inte har en anställning efter pensionering.

Mallen för överenskommelse mellan Lunds universitet och pensionerad professor (PDF 85 kB) 

Lunds universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring – Särskilt personskadeskydd (SPS) – för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Lunds universitet och som innehar svenskt personnummer.

Läs mer om särskild personskadeförsäkring för pensionerade professorer (SPS) på Kammarkollegiets sidor (nytt fönster)

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se