Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årscykel semester T/A

Sektionen HR har tagit fram ett universitetsgemensamt stöd i form av årscykler för semesterhanteringen under året.

Genväg: 


Bilden illustrerar årscykeln för hantering av semester för TA-personal.
Klicka på bilden för att ladda ner illustrationen av årscykeln (PDF 300 kB, ny flik).

 

 


Ta del av årscykelns olika steg i löptext

Januari

 • Fakultet/motsvarande följer upp att alla uttagna semesterdagar avseende föregående år är registrerade i Primula.

Februari      

 • Fakultet/motsvarande påbörjar årets semesterplanering.
 • Sektionen HR påminner om årlig uppföljning av semestersaldot så att alla uttagna semesterdagar är registrerade inför utbetalning av överskjutande sparade semesterdagar i april.

Mars

 • Fakultet/motsvarande följer upp att alla uttagna semesterdagar är registrerade i Primula inför utbetalning av överskjutande sparade semesterdagar.
 • Fakultet/motsvarande färdigställer semesterplaneringen som behöver vara klar till den 31 mars*.

April-juni

 • SSC utbetalar (med aprillönen) de sparade semesterdagar som överstiger det antal dagar som får sparas enligt villkorsavtalen.
 • Fakultet/motsvarande följer upp att planerad semester söks och attesteras i Primula.

September-november

 • Fakultet/motsvarande följer löpande upp:
  • Att alla uttagna semesterdagar är registrerade i Primula.
  • Att minst 20 dagars semester tas ut under året och är registrerade i Primula.
  • Att nyanställdas intjänade semesterdagar tas ut under året (endast den som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar kan spara semester).
  • Att sparade semesterdagar inte överstiger max antal dagar som får sparas enligt villkorsavtalen (max 30 dagar). 
  • Fakultet/motsvarande planerar höstens semesteruttag och följer upp att semestern söks och attesteras i Primula.

December

 • Fakultet/motsvarande följer upp årets semesterhantering enligt punkterna under September-november inför årsskiftet.

Januari - december

 • Löpande uppföljning av semesteruttag görs i rapporten Semesterstatus utifrån huvudregeln att semester ska tas ut som ledighet och att hela årssemestern ska förläggas under året. Endast anställda som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare år. Detta gäller även nyanställda. Maximalt kan en anställd ha sammanlagt 30 sparade semesterdagar (övergångsbestämmelser t o m 221231). Läs mer om semester: Hantera semester | HR-webben (lu.se).
 • Även doktorander ska ansöka om semester i Primula och bör med hänsyn till doktorandanställningens karaktär ta ut hela sin årssemester företrädesvis efter midsommar då lärares semester normalt förläggs.

* För att den anställde ska kunna få besked två månader före semesterledighetens början om arbetsgivaren behöver förlägga semestern till annan tidpunkt än den som den anställde önskar (med utgångspunkt att huvudsemesterperioden är juni-augusti).

Kontakt

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.