Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årscykel semester lärare

Sektionen HR har tagit fram ett universitetsgemensamt stöd i form av årscykler för semesterhanteringen under året.

Genväg:


Bilden illustrerar årscykel för hantering av semester för lärare.
Klicka på bilden och ladda ner illustrationen (PDF 300 kB, ny flik)

 

 


Ta del av årscykelns olika steg, i löptext

Januari

 • Fakultet/motsvarande följer upp att alla uttagna semesterdagar avseende föregående år är registrerade i Primula.

Februari         

 • Fakultet/motsvarande påbörjar årets semesterplanering.
 • Sektionen HR påminner om årlig uppföljning av semestersaldot så att alla uttagna semesterdagar är registrerade inför utbetalning av överskjutande sparade semesterdagar i april.

Mars

 • Fakultet/motsvarande följer upp att alla uttagna semesterdagar är registrerade i Primula inför utbetalning av överskjutande sparade semesterdagar.

April

 • Fakultet/motsvarande följer upp att arbetstagare med önskemål om att avvika från huvudregeln om schablonsemester för lärare alternativt att spara semester underrättar arbetsgivaren om sina önskemål senast den 30/4. Detta gäller önskemål om att avvika från huvudregeln om schablonsemester för lärare (all semester läggs ut per automatik av SSC)*.
 • SSC utbetalar (med aprillönen) de sparade semesterdagar som överstiger det antal dagar som får sparas enligt villkorsavtalen.

Maj

 • Fakultet/motsvarande följer upp att överenskomna avvikelser från schablonsemestern söks och attesteras i Primula senast den 31/5.
 • Fakultet/motsvarande informerar SSC i de undantagsfall där årets enda semester beviljats och ska tas ut före midsommar och resterande semester inte ska läggas ut som schablon enligt huvudregeln. SSC informeras genom att överenskommelsen om att resterande dagar ska sparas till ett senare år skickas till SSC senast den 31/5.

Juni

 • SSC registrerar lärarsemester enligt huvudregeln.
 • SSC söker ut lärare som sökt och beviljats semester i Primula under semesterperioden fr  o m måndagen efter midsommar och lägger inte ut någon schablonsemester avseende dessa. En så kallad ”fellista” tas fram med förteckning över lärare där schablonsemester inte kunnat läggas ut
 • Sektionen HR distribuerar SSC:s fellista till respektive fakultet/motsvarande.
 • Fakultet/motsvarande följer upp samtliga personer på fellistan så att semester söks/registreras i Primula i enlighet med gjorda eller kommande semesteruttag, se särskild checklista för hantering.

September-november

 • Fakultet/motsvarande följer löpande upp:
  • Att alla uttagna semesterdagar är registrerade i Primula.
  • Att minst 20 dagars semester tas ut under året och är registrerade i Primula.
  • Att nyanställdas intjänade semesterdagar tas ut under året (endast den som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar kan spara semester).
  • Att sparade semesterdagar inte överstiger max antal dagar som får sparas enligt villkorsavtalen (max 30 dagar).

December

 • Fakultet/motsvarande följer upp årets semesterhantering enligt punkterna under September-november inför årsskiftet.

Januari-december

 • Löpande uppföljning av semesteruttag görs i rapporten Semesterstatus.

* Läs mer om vad som gäller om en lärare vill spara delar av årets semester till ett senare år på sidan Hantera semester | HR-webben (lu.se

Kontakt

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.