Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Grund för tidsbegränsad anställning

Det kan finnas tillfällen där du behöver anställa någon för en begränsad tid. Här kan du som chef läsa mer om på vilka grunder en anställning kan tidsbegränsas.

Huvudregeln att en anställning gäller tills vidare regleras i 4 § 1 st i lagen om anställningsskydd (LAS), även kallad fast anställning. En anställning kan dock tidsbegränsas om det finns stöd i lag, förordning eller kollektivavtal. 5 § i LAS medger fyra former av tidsbegränsade anställningar:

  1. allmän visstidsanställning (ALVA)
  2. vikariat
  3. säsongsarbete
  4. när arbetstagaren har fyllt 67 år

Många anställningar vid universitet och högskolor är utbildnings- och meriteringsanställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel anställning som doktorand eller postdoktor. Vid universitet och högskolor finns därför ytterligare möjligheter att tidsbegränsa en anställning.

Tidsbegränsade anställningar – översikt (PDF 16 kB, nytt fönster)

Läs mer om Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Allmän visstidsanställning 5 § 1 p LAS

Vid allmän visstidsanställning (ALVA) behöver inte arbetsgivaren uppge något särskilt skäl till tidsbegränsningen.

Det är viktigt att du som chef tänker på att om en tidsbegränsat anställd har haft allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren inom Lunds universitet övergår anställningen enligt lag till en tillsvidareanställning. Du som chef måste skriva ett nytt anställningsbeslut inom en månad från det att anställningen går över i en tillsvidareanställning.

Observera att även anställningstid äldre än fem år kan räknas in i tiden för att omvandla en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Detta gäller dock endast om tidsbegränsade anställningar enligt LAS följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Vikariat 5 § 2 p LAS

Denna tidsbegränsningsform används för att ersätta en eller flera personer som är tillfälligt lediga från sin anställning. Den kan också användas under pågående tillsättning av en anställning. Det är viktigt att du som chef tänker på att om en tidsbegränsat anställd har haft vikariat i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren inom Lunds universitet övergår anställningen enligt lag till en tillsvidareanställning. Du som chef måste skriva ett nytt anställningsbeslut inom en månad från det att anställningen går över i en tillsvidareanställning.

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Säsongsarbete 5 § 3 p LAS

Vissa arbeten kan på grund av till exempel årstidernas växlingar bara utföras under en viss tid av året. Då är det möjligt att tidsbegränsat anställa under säsongen.

Anställning efter 67 år 5 § 4 p LAS

När en anställd har fyllt 67 år kan denne anställas under tidsbegränsad period utan att anställningen behöver motiveras. 

Läs mer i föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF, nytt fönster)

Tillfälligt behov av timavlönad personal

Verksamheten har ibland behov att erbjuda mycket korta och tillfälliga anställningar som endast är några timmar eller dagar och då kan en så kallad intermittent anställning användas. Intermittent anställning är inte en speciell anställningsform utan ett sätt att beskriva en mycket kortvarig anställning vid ett eller flera tillfällen där den anställde har rätt att tacka ja eller nej vid varje anställningserbjudande. Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta. För att förtydliga att det inte rör sig om en fortlöpande anställning ska du som chef göra en överenskommelse om lön och villkor för intermittent anställning. Detta görs i SSC Primula.

Logga in i SSC Primula

Ett anställningsbeslut ska sedan skrivas för de dagar man kommer överens om att en person ska arbeta.

Mall anställningsbeslut intermittent personal (PDF 131 kB, nytt fönster)

Tidsbegränsningsgrunden som används för intermittent anställning vid Lunds universitet är i huvudsak ALVA.

Lön betalas per timme och redovisas i SSC Primula.

Lathund för hantering av timavlönad personal (PDF 750 kB, nytt fönster)

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

thumbnail

Processkarta för hantering av timavlönad personal (klicka på bilden för en större version).

Arvode och anlitande av juridisk person

Om du som chef behöver anlita någon för sakkunnig- och styrelseuppdrag, för opponering, eller som ledamot i till exempel i lärarförslagsnämnd/motsvarande, ska dessa uppdrag ersättas med ett arvode. Detta görs i SSC Primula.

Logga in i SSC Primula.

Lunds universitet anlitar som regel inte juridiska personer utan det råder strikta regler för när detta är möjligt. Som huvudregel gäller att det inte är tillåtet att anlita juridiska personer för arbetsuppgifter som normalt utförs av anställda.

Läs beslut om anlitande av juridisk person (PDF 34 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se