Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stödmaterial att använda i samband vid skyddsrond i verkstadslokal

Se även stödmaterial för generell (fysisk) skyddsrond.

Ordning och reda

 • Golvytor är fria från sladdar och andra föremål.
 • Städning genomförs.

Nödstopp, hjälpmedel och skydd

 • Verkstadsmaskinerna är utrustade med nödstopp, förreglingar, nollspänningsbrytare och erforderliga skydd för rörliga delar.
 • Nödstopp och förreglingar testas regelbundet.
 • Svarvar har chucknyckelskydd alternativt fjädrande chucknyckel.
 • Erforderliga lyfthjälpmedel finns.
 • Punktutsug finns vid exempelvis svetsplatser.
 • 3D-skrivare kan orsaka skadliga emissioner av nanopartiklar och ska anslutas till frånluftsventilation/utsug.
 • Personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, skor och svetsmask etc) finns, används och kontrolleras.

Avfall

 • Avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt enligt LU:s riktlinjer i universitetets avfallshandbok, se Avfall, farligt avfall och källsortering på Medarbetarwebben. 
 • Lokal information följs, till exempel om var olika avfallstyper ska sorteras, var packmaterial för farligt avfall finns, var era avfallsrum finns.

Kontroll, besiktning och underhåll

 • Lyftredskap (traverser, telfrar, taljor, krokar, stroppar etc) har kontrollerats, besiktigats och underhållits.
 • Pallställ är skyltade med maximal belastning och har kontrolleras vara fria från skador.

Risk- och konsekvensbedömning

 • Användande av vibrerande verktyg är riskbedömd.
 • Hanteringen av kemikalier är riskbedömd och kemikalier är införda i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Förvaring

 • Förvaring av material och utrustning sker på ett säkert sätt.
 • Förvaring och hantering av kemikalier sker på avsedd plats.

Kompetens handhavande, medicinsk kontroll och utbildning

 • Rutiner finns för adekvat handhavande av maskinerna.
 • Kompetens finns för användande av maskinerna.
 • Anställd som kör truck och travers har utbildning och tillstånd.
 • Anställd som hanterar allergiframkallande ämnen som exempelvis epoxi har genomgått medicinsk kontroll och fått utbildning.