Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönesättning

Lönesättningen ska grunda sig på den lönepolitik som är fastställd för universitetet genom lönepolitiska programmet och på en dialog mellan dig och den anställde. Här får du läsa mer om hur lönesättningen ska gå till. 

Målet för din lönesättning bör vara att sätta lön utifrån de anställdas prestationer och att kunna motivera lönen utifrån de gemensamma lönepåverkande faktorerna. Din lönesättning av dina anställda ska grunda sig på den lönepolitik som är fastställd för universitetet i det lönepolitiska programmet och på en dialog mellan dig och den anställde.

Läs mer om det lönepolitiska programmet och lönepåverkande faktorer

Individuell lönesättning

Lönesättningen ska vara individuell, differentierad och fri från diskriminering. Den individuella lönesättningen bygger på att du som chef kan visa att ansvar och svårighetsgrad i arbetet, liksom individens resultat och skicklighet, ligger till grund för skillnader i lön.

Den individuella lönesättningen är ett av de viktigaste personalpolitiska instrumenten för att stimulera arbetstagarna att göra goda arbetsinsatser – kvalitativt och kvantitativt. Lönen utgör dock endast ett av flera medel för att stimulera till goda arbetsinsatser. Intressanta arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter i arbetet, flexibla arbetstider, god arbetsmiljö och arbetsledning samt ansvar och självständighet i arbetet är exempel på andra personalpolitiska faktorer som enskilda individer värderar högt.

Offentliga löner

Inom staten är beslut om de anställdas löner offentlig handling och alla som vill kan begära att få ta del av dem. Det är också vanligt att kollegors löner är kända av övriga anställda. Även om du som chef får frågan varför andra har högre lön, ska du undvika att gå in i diskussion om jämförelse av individers löner. Den individuella lönen ska motiveras utifrån universitetets lönepolitik och individens situation. Hur du som chef har bedömt andra anställda ska inte vara föremål för diskussion mellan dig och de anställda.

Lön vid nyanställning

Vid nyanställning ska det lönepolitiska programmet och dess lönepåverkande faktorer tillämpas. Universitetet ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner utan att för den sakens skull betala högre lön än vad som behövs för att rekrytera önskvärd kompetens. Lönen beslutas av lönesättande chef efter samråd enligt delegationsordningen på din fakultet/motsvarande, och efter dialog med den som ska anställas. Undantaget är professorer vars lön beslutas av rektor efter förslag från dekanen och efter dialog med den som ska anställas.

De fackliga organisationerna ska informeras om lönesättningen och har möjlighet att begära förhandling inom tio arbetsdagar.

Läs mer om förändra lön vid andra tillfällen än lönerevision

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se