Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder. Här får du mallar som kan hjälpa dig i detta arbete.

Skyddsronder är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna. Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst en psykosocial skyddsrond och en med fysisk inriktning ska årligen genomföras på varje arbetsplats. Studerandeskyddsombud ska delta vid skyddsrond som behandlar arbetsmiljön för studenter.

Inför genomförandet av en skyddsrond är det bra att informera medarbetare (och eventuella studenter) att skyddsrond ska genomföras för att ge möjlighet att lyfta saker som behöver undersökas på ronden.

Om specifika frågeställningar behöver belysas till exempel vid förändringar i verksamheten kan det vara motiverat att genomföra skyddsrond med tätare intervall eller riktat mot ett fokusområde till exempel kemikaliehantering eller ergonomi. Vid riktad skyddsrond är det lämpligt att involvera specialistkompetens från Företagshälsovården eller avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Protokoll från skyddsronder ska arkiveras.

Psykosocial skyddsrond

För att undersöka organisatoriska och sociala risker på arbetsplatsen ska en psykosocial skyddsrond genomföras regelbundet. Detta görs genom en digital enkätmall i SUNET Survey alternativt med enkätmall i pappersformat. Kontakta din lokala personalfunktion för stöd.

Logga in i SUNET Survey

Instruktioner för att anpassa enkätmallen för psykosocial skyddsrond i SUNET Survey (PDF 307 kB, nytt fönster)

PDF-mall för psykosocial skyddsrond på svenska (PDF 92 kB)

PDF-mall för psykosocial skyddsrond på svenska och engelska (PDF 92 kB)

Fysisk skyddsrond

På en fysisk skyddsrond undersöks till exempel inomhusmiljö, kemikaliehantering, buller, ergonomi, första hjälpen-utrustning och belysning. Man kan också titta på arbetsplatsens rutiner för att säkerställa att dessa är aktuella, följa upp tillbud och kontrollera att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.

Protokoll och checklistor

Uppföljning av skyddsrond

Handlingsplan ska tas fram för de risker/brister som identifierats på ronden och som inte åtgärdas omedelbart. Resultat och åtgärder bör återkopplas till medarbetarna och studerandeskyddsombud och hanteras i HMS-kommitté eller lokal skyddskommitté.

För psykosocial skyddsrond finns stödverktyg som underlättar tolkningen och presentationen av resultatet, se verktyg nedan. För framtagande av åtgärder från psykosocial skyddsrond bör medarbetarna involveras i diskussionen.

Verktyg för presentation av resultatet av psykosocial skyddsrond

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se