Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stödmaterial att använda i samband med generell skyddsrond (fysisk)

Skyddsronden är ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen. Följande punkter är exempel på sådant som är lämpligt att undersöka i samband med en generell skyddsrond.

Ordning och reda

 • Golvytor är fria från sladdar och andra föremål.
 • Golvytor är hela.
 • Städning genomförs.
 • Utrymningsvägar är fria.

Belysning

 • Erforderlig belysning.
 • Tillgång till dagsljus.
 • Förekomst av bländning.

Inomhusklimat

 • Temperaturen på arbetsplatsen är lämplig med hänsyn till det arbete som utförs.
 • Luftkvaliteten upplevs vara god.
 • Förekomst av eventuellt drag eller kallras.

Buller

 • Förekomst av störande ljud.

IT-relaterat

 • Verksamhetens digitala system är enkla att använda.
 • Riskbedömning genomförs inför införande av nya digitala system eller större uppdateringar.
 • Digital vidareutbildning tillhandahålls vid behov för de anställda.
 • Snabb hjälp finns vid behov tillgänglig för verksamhetskritiska system och teknik.

Ergonomi

 • Möjlighet till flexibilitet/variation.
 • God arbetsteknik/gott arbetsflöde.
 • Relevant utrustning/hjälpmedel.
 • Tillräckligt med utrymme.

Beredskap

 • Alla anställda/studenter har fått information om var brandsläckare, nödutgångar och återsamlingsplats finns.
 • Grundläggande brandskyddsutbildning genomförs för de anställda enligt universitetets föreskrift.
 • Var 15:e anställd eller minst två på varje arbetsplats (institution eller motsvarande) har gått första hjälpen-utbildning där hjärt- lungräddning (HLR) ingår. 
 • Alla anställda har fått information om hur tillbud, arbetsskador eller hot/våld ska rapporteras.

Organisatorisk och social arbetsmiljön (OSA)

 • OSA undersöks och riskbedöms regelbundet genom exempelvis OSA-enkät.
 • Utvecklingssamtal genomförs minst 1 gång per år med samtliga anställda.

Mer information finns på HR-webbens arbetsmiljösidor: https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo