Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undantag från utlysning i Högskoleförordningen

Det finns även undantag från utysning av lediga anställningar i Högskoleförordningen (HF), nämligen:

•    vid anställning av professor genom kallelse (4 kap 7 § HF) 
•    vid doktorandantagning (5 kap 5 § HF och 7 kap 37 § 2 st HF )

Information om ledig anställning ska lämnas i samband antagning till forskarutbildningen, men vid förnyelse av anställningen finns inte detta krav.

Någon information behöver inte heller lämnas vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än universitetet, vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Befordran från en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor till en tillsvidareanställning som lektor är också ett särskilt skäl till varför information om ledig anställning inte behöver lämnas. Detta då anställningen är kopplad till en namngiven person och inte är öppen för konkurrens.

Anställning som postdoktor och biträdande lektor kan enligt praxis förnyas på grund av till exempel föräldraledighet utan att informera om ledig anställning.

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.