Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Du som chef har ansvar för att följa rehabiliteringsprocessen. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Läs mer om rehabiliteringsprocessen

Initiera rehabilitering

Du som chef ansvarar för att rehabiliteringsprocessen initieras. Processen kan börja redan vid tidiga signaler om ohälsa eller vid en sjukanmälan.

Läs mer om att initiera rehabilitering

Planera rehabilitering

Du som chef ansvarar för att planera rehabiliteringen tillsammans med den anställde. De verktyg du som chef kan använda är rehabiliteringssamtalet och rehabiliteringsmötet som båda ska resultera i en rehabiliteringsplan.

Läs mer om att planera rehabilitering

Genomföra rehabilitering

Du som chef följer upp rehabiliteringsplanen och de åtgärder som är planerade tillsammans med den anställde. Här hittar du stöd i vad du ska tänka på och hur dokumentationen ska göras.

Läs mer om att genomföra rehabilitering

Avsluta rehabilitering

Du som chef avslutar rehabiliteringen med den anställde genom att träffas, där du och din anställde går igenom rehabiliteringsärendets dokumentation. Här hittar du stöd i vad du ska göra.

Läs mer om att avsluta rehabilitering

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter i rehabiliteringsärenden måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer om personalarbete på Medarbetarwebben