Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årscykel bisyssla

Sektionen HR har tagit fram ett universitetsgemensamt stöd i form av en årscykel för bisyssla.

Genväg:


Bilden visar årscykeln för arbetet med bisyssla.
Bilden visar årscykeln för arbetet med bisyssla. Klicka på bilden för större PDF-format.

Ta del av årscykelns olika steg, i löptext

Januari

 • Uppstart årlig anmälningsskyldighet för lärare – under första kvartalet.
 • Information till prefekter och lärare om att bisyssla ska anmälas senast 31 mars. 
 • Hantering av anmälningar och eventuella beslut om upphörande av bisyssla.

Februari

 • Fortsatt hantering av anmälningar och eventuella beslut om upphörande av bisyssla.
 • Sektionen HR kallar till avstämning med kontaktpersoner – uppföljning av den årliga anmälningsskyldigheten.

Mars

 • Fortsatt hantering av anmälningar och eventuella beslut om upphörande av bisyssla.
 • Påminnelse till lärare om skyldighet att anmäla senast 31 mars.

April

 • Samtliga bisysslor anmälda till och med den 31 mars bedöms av prefekt senast den 30 april. Även eventuella beslut om att upphöra med bisyssla fattas senast den 30 april.

Maj – juni

 • Rapport bisyssla i Primula signeras av prefekt och dekan senast 30 juni. 
 • Sektionen HR gör årlig uppföljning och stickprov.
 • Sektionen HR analyserar och skriver rapport som överlämnas till universitets förvaltningschef (FC).

September – oktober

 • Sektionen HR kallar till avstämning med kontaktpersoner – återkoppling på rapporten och dialog om förvaltningschefens förslag till förbättringar.
 • Planering av åtgärder.

Oktober – november

 • Åtgärda enligt förvaltningschefens förslag på förbättringar.

December

 • Åtgärda enligt förvaltningschefens förslag på förbättringar.
 • Rapport bisyssla i Primula signeras av prefekt och dekan senast 31 december. 
 • Sektionen HR kallar till avstämning med kontaktpersoner inför uppstart av kommande anmälningsperiod.

Januari – december

Löpande hantering av inkomna anmälningar och eventuella beslut om upphörande av bisyssla.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.