Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktion för löneutbetalning till nya medarbetare

Genvägar:


Målgrupp för informationen på denna sida: Rekryterande personal, HR-funktion samt personalansvariga.

Dialog ska i första hand ske mellan berörd medarbetare och dennes chef samt lokal HR-funktion eller motsvarande.

Ny medarbetare med svenskt personnummer

 • När person accepterar erbjuden tjänst (har fått sitt beslut om anställning) ska medarbetaren informeras om att snarast registrera bankkonto hos Swedbank. Länk till Swedbanks kontoregister 
 • Institutionen eller motsvarande säkerställer och får bekräftat att ny medarbetare har slutfört registrering av bankkonto hos Swedbank minst 1 vecka innan löneutbetalningsdag.
 • Om bank-id saknas måste medarbetaren besöka ett Swedbankkontor för att registrera bankuppgifter senast 1 vecka innan löneutbetalningsdag.
 • Kontrollera att rätt adress (fullständig adress krävs, inklusive eventuellt lägenhetsnummer) och rätt personnummer finns registrerat i Primula (om bankkonto inte har registrerats korrekt skickas utbetalningsavi till den adress som är registrerad i Primula, förutsatt att medarbetaren har en svensk adress).
 • Institutionen eller motsvarande ska behålla kontaktuppgifter till medarbetaren tills första lönen har betalats ut till rätt konto.
 • Om medarbetaren inte registrerar sitt konto, men har en svensk postadress, betalas lönen ut på en utbetalningsavi som kan lösas in online på Swedbanks kontoregister (bank-id krävs) alternativt via ett butiksombud eller bankkontor hos Swedbank, insättning kan endast ske till svenskt bankkonto (medarbetaren måste kunna legitimera sig) Länk till Swedbanks kontoregister 
 • Svenska utbetalningsavier har en giltighetstid på 60 dagar, därefter förfaller den.

Om problem uppstår

 • Om problem uppstår kontaktar medarbetaren lokal HR-funktion.
 • Ny utbetalning kan ej ske förrän pengarna har returnerats till LU (vilket sker först när giltighetstiden har löpt ut), ny utbetalning kan därefter endast göras av sektionen Ekonomi (dubbelregistrering får ej ske i Primula).

Ny internationell medarbetare

 • För att kunna betala ut lön krävs samordningsnummer eller svenskt personnummer. Vänligen observera att manuella löneutbetalningar via Raindance inte längre är möjliga att genomföra utifrån gällande skattelagstiftning.
  För ansökan om samordningsnummer rekommenderas att Skatteverkets blankett SKV 7824 används. Om ansökan görs innan personen anlänt till Sverige ska intyg från LU bifogas ansökan, se Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket på sidan Blanketter och mallar | HR-webben (lu.se).
 • När person accepterar erbjuden tjänst (har fått sitt beslut om anställning) ska medarbetaren informeras om att registrera bankkonto för löneutbetalning hos Swedbank, antingen via Swedbanks kontoregister (bank-id krävs) eller på Swedbankkontor (utländska bankkonton kan endast registreras genom besök på Swedbankkontor). Information om vilka handlingar som personen behöver ta med sig till Swedbank finns på Medarbetarwebbens sida om löneutbetalning.   
 • Informera även om att medarbetaren själv måste stå som kontohavare av anmält bankkonto (inte maka/make).
 • Institutionen eller motsvarande ska behålla kontaktuppgifter till medarbetaren tills första lönen har betalats ut till rätt konto.
 • Observera att registrering av bankkonto för löneutbetalning på Swedbankkontor ska ske minst 1 vecka innan löneutbetalningsdag.
 • Kontrollera att rätt adress och rätt personnummer/samordningsnummer finns registrerat i Primula. Om bankkonto inte har registrerats korrekt skickas utbetalningsavi, förutsatt att medarbetaren har en svensk adress (observera att utländsk adress, som följer med från Varbi till Primula, går före svensk adress).
 • Lokal HR-funktion ska informera internationell medarbetare om att ny bankkontoregistrering (via Swedbanks kontoregister alternativt genom besök på Swedbankkontor) måste ske vid förändringar, exempelvis vid byte från samordningsnummer till personnummer. Lokal HR-funktion måste därför ha en löpande dialog med medarbetaren vid sådana förändringar så att alla erforderliga registreringar görs när medarbetaren erhållit beslut från Skatteverket om byte från samordningsnummer till personnummer. I samband med byte av samordningsnummer/personnummer i Primula måste även bankontoregistrering uppdateras hos Swedbank i god tid före nästa lönekörning.
 • Möjlighet finns även att använda sig av upphandlade Relocationtjänster

Om problem uppstår

 • Om problem uppstår kontaktar medarbetaren lokal HR-funktion.
 • Ny utbetalning kan ej ske förrän pengarna har returnerats till LU och ny utbetalning kan därefter endast göras av sektionen Ekonomi (dubbelregistrering får ej ske i Primula).