Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Postdoktor och doktorander

Postdoktor

Enligt 2 § Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En förlängning skulle kunna bli aktuell om den egna forskningen påverkats negativt till följd av smittspridningen av coronaviruset. Man skulle till exempel kunna tänka sig att arbetet kräver vissa fältstudier som inte varit möjliga på grund av samhällets restriktioner. Det är alltså inte aktuellt att förlänga till exempel för att en anställd inte kan resa hem efter avslutad anställning.

Det är vidare av vikt att de objektiva omständigheterna, i kombination med hur de påverkar det individuella fallet, dokumenteras skriftligen.

Doktorand

Enligt 5 kap. 7 § högskoleförordningen får den sammanlagda anställningstiden för doktorander vara längre än vad som anges i tredje stycket samma paragraf, om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till Covid-19 bör det kunna vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden.