Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Specifika krav för vissa kemiska produkter

Här hittar du som chef information om specifika krav som gäller för vissa kemiska produkter.

Kemiska produkter som kräver medicinska kontroller

Som chef med arbetsmiljöansvar har du skyldighet att informera medarbetare och studenter om att genomföra medicinsk kontroll innan ett arbete påbörjas där krav om medicinska kontroller föreligger enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa kontroller är obligatoriska medan andra ska erbjudas till medarbetare och studenter. 

Läs mer om medicinska kontroller                                                                     

Allergiframkallande kemiska produkter

Vissa kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner. Det är din uppgift som chef att säkerställa att de särskilda regler som föreligger vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter uppfylls. Exempelvis kräver arbete med allergiframkallande ämnen att särskild information om handhavande ska framgå av riskbedömningen. Det kan också krävas utbildning och läkarundersökning innan arbete påbörjas med allergiframkallande ämnen, beroende på vilka kemiska produkter som hanteras samt i vilken mängd. För mer information se länken om medicinska kontroller ovan.

Kontroll och rapportering av utrustning som innehåller köldmedia

Om din verksamhet äger och är så kallad operatör för utrustning som innehåller köldmedia med fluorerade växthusgaser, ska dessa årligen kontrolleras och rapporteras till kommunen. Detta gäller utrustning som innehåller köldmedia i en mängd motsvarande minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Reglerna i korthet:

  • Verksamheter som vill bli operatör av, det vill säga installera, en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till kommunen.
  • Verksamheten ska också se till att utrustningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontroll ska ske minst årligen, beroende på mängden koldioxidekvivalenter.
  • Verksamheter som har en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska årligen rapportera till kommunen, senast den 31 mars. En anläggning utgörs av flera utrustningar med samma operatör i samma fastighet. Endast aggregat med en köldmediemängd på minst 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas. Kylföretaget som utför kontrollen upprättar årsrapporten att skriva under. Eventuella skrotningsintyg ska skickas med.

Skicka även kopia på årsrapporten till maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se, så att avdelning Säkerhet och miljö får kännedom om hur mycket utrustning med köldmedier innehållande f-gaser som universitetet har.

Läs mer på respektive kommuns webbplats. (Länkarna öppnas i nytt fönster.)

Användning av ozonnedbrytande ämnen i laborativ verksamhet

Kring användningen av ozonnedbrytande ämnen finns ett omfattande regelverk, se främst Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Grundbestämmelsen är att all användning av ozonnedbrytande ämnen är förbjuden. Dock finns vissa undantag. Om det är tillåtet enligt EU-förordningen (EG 1005/2009) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, får sådana ämnen trots förbud släppas ut på marknaden och användas för viktiga laboratorie- och analysändamål. Ämnen enligt bilaga 1 i förordningen (EG 1005/2009) måste registreras hos EU-kommissionen och tillåts enbart för så kallade viktiga ändamål enligt EUG-förordningen (EG 291/2011) om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål.

Läs mer här (Välj ”Log-in to the labODS”).

Som hjälp i tolkningen av regelverket har EU-kommissionen tagit fram en handbok.

Läs handboken (länk till LU Box)

Gör följande:

  1. Kontrollera i KLARA; finns det användningar av ämnen enligt bilaga 2 i förordningen (EG 1005/2009) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, registrerade i era verksamheter? Gå ut och titta på era labb, stämmer registrerade användningar i KLARA med verkligheten?
  2. Behöver ni registrera ämnena?
    Gå till länk: http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm. (Välj ”Laboratory and analytical uses of ODS (LabODS registry)).
    Tänk på att om det är så att ämnen i verkligheten förekommer och ej är registrerade, finns risk för miljösanktionsavgift och straffsanktion.
  3. Informera verksamhetsansvariga och övriga berörda. Kontakta Claes Nilén ifall ni behöver stöd.

Läs mer om vad som gäller i rutin för hälso- och miljöfarliga kemikalier (PDF 658 kB, nytt fönster)

Kontakt

Claes Nilén (frågor om ozonnedbrytande ämnen)
Miljöchef
Tel. 046-222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Howe (frågor om allergiframkallande kemiska produkter)
Arbetsmiljöingenjör
Tel. 046-222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson (frågor rörande utrustning med köldmedia)
Miljösamordnare
046-222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin (övriga frågor)
Arbetsmiljöingenjör
Tel. 046-222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se