Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lagstadgade medicinska kontroller

Här kan du som chef få information om när lagstadgade medicinska kontroller kan vara aktuella.

Lagstadgade medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne som finns i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Syftet med lagstadgade medicinska kontroller kan vara att:

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • skydda särskilt känsliga personer
 • kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter
 • förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet.

Du som är chef med personalansvar har en skyldighet att informera medarbetarna och studenterna om att genomföra lagstadgad medicinsk kontroll innan arbetet påbörjas, om det är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa av kontrollerna är obligatoriska medan andra ska erbjudas till medarbetare och studenter.

Det är Företagshälsovården som genomför de flesta lagstadgade medicinska kontroller vid Lunds universitet. De utfärdar även intyg över genomförd lagstadgad medicinsk kontroll respektive tjänstbarhetsintyg. Glöm inte att diarieföra intygen enligt instruktionen.

Chefens instruktion för lagstadgad medicinsk kontroll (PDF 196 kB, nytt fönster)
Instructions for managers concerning medical check-ups (PDF 209 kB, new window)

Läs instruktionen innan du fyller i blanketten och beställer den lagstadgade medicinska kontrollen av Företagshälsovården.

Beställningsblankett medicinsk kontroll (PDF 224 kB, nytt fönster)

Vad är en lagstadgad medicinsk kontroll?

En lagstadgad medicinsk kontroll är medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Det kan ingå olika former av provtagning, till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska.

Det är viktigt att känna till att lagstadgade medicinska kontroller inte är samma sak som allmänna hälsoundersökningar.

När ska man utföra en lagstadgad medicinsk kontroll?

Det finns två typer av lagstadgad medicinsk kontroll. Den ena typen måste genomföras för att en person ska få utföra arbetet. Den andra ska arbetsgivaren erbjuda men där kan arbetstagaren tacka nej utan att det medför konsekvenser för anställningen.

Krav på lagstadgad medicinsk kontroll

När en lagstadgad medicinsk kontroll är obligatorisk används uttrycket att ordna med medicinsk kontroll. Krav på att ordna med lagstadgade medicinska kontroller gäller för arbete med

 • bly
 • kadmium
 • fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter enligt kategori A i instruktionen ovan.
 • uppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning och dykeriarbete.

Erbjuda lagstadgad medicinsk kontroll

För vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda lagstadgad medicinsk kontroll. Arbetstagarna har dock möjlighet att tacka nej till erbjudandet utan att det medför konsekvenser för anställningen. Men Arbetsmiljöverket rekommenderar att man deltar som en extra trygghet mot att bli skadad i sitt arbete. Skyldighet att erbjuda lagstadgad medicinsk kontroll gäller bland annat för

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter enligt kategori B i instruktionen ovan.
 • försöksdjur
 • nattarbete
 • arbete som medför exponering för vibrationer
 • arbete med hörselskadligt buller.

Arbetsgivaren ska också erbjuda lagstadgade medicinska kontroller om en riskbedömning visar att det är motiverat, till exempel på grund av skadlig exponering. Det kan också vara ett led i att kartlägga nuvarande arbetsmiljöförhållanden eller när de förändras, till exempel om man genomför en omorganisation.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Föreskrifterna (AFS 2005:6) innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Kontakt

Ingrid Ekelund
Företagssköterska
Ingrid [dot] Ekelund [at] fhv [dot] lu [dot] se

Iréne Sassarsson
Företagssköterska
Irene [dot] Sassarsson [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Besöksadress
Gerdagatan 9
223 62 LUND
Se karta

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Hämtställe 52

Telefon
+46 46 222 32 80

E-post
Foretagshalsovarden [at] fhv [dot] lu [dot] se

Mottagning sker efter tidsbeställning
Måndag–fredag 08.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se