Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rehabiliteringsprocess

Du som chef har ansvar för rehabiliteringsprocessen. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs utvecklande och stimulerande samt att förebygga att våra anställda utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna målsättning har stöd i aktuell lagstiftning genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även området rehabilitering har sin grund i denna lagstiftning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Så här gör vi vid Lunds universitet

Lunds universitet har som arbetsgivare ett ansvar att rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Att ha systematiska och väl kända rutiner inom rehabilitering är en viktig beståndsdel för en hälsofrämjande arbetsplats. Universitetet ska sträva efter att chefer och anställda vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa tar ett gemensamt ansvar för att så snart som möjligt planera för återgång i arbete eller hitta åtgärder för skapa en god arbetssituation. Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet.

Som stöd i arbetet med att systematisera och ha väl kända rutiner har en process skapats för att på det sättet underlätta rehabiliteringsarbetet för dig som chef med personalansvar och de stödfunktioner som finns. Processen ger dig ett stöd att säkerställa att dina anställda ges förutsättningar att återgå i arbete så snart som möjligt.

Processen presenteras genom en bild. Bilden beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera. Olika checklistor och stödmaterial finns under respektive del i processen.

 

Rehabiliteringsprocessen

Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i rehabiliteringsprocessen. (PDF 159 kB, öppnas i nytt fönster.)

 

För att ytterligare tydliggöra rehabiliteringsprocessens har en översikt över vem som gör vad skapats.

Läs vem som gör vad i rehabiliteringsprocessen (PDF 233 kB, nytt fönster)

Dokumentation

I rehabiliteringsärenden är det viktigt att alla uppgifter av betydelse dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att kunna verifiera åtgärder, bedömningar, beslut, etc. Att i efterhand rekonstruera vad som är gjort är svårt och inte att rekommendera. Om en anställd byter chef eller arbetsplats inom universitetet ska ansvarig chef överlämna information och dokumentation angående sjukskrivningar och eventuella rehabiliteringsåtgärder till den nya chefen.

Eventuell övrig dokumentation så som arbetsförmågebedömningar, läkarintyg, utredningar etc. ska förvaras i låst utrymme. Sekretesslagen styr över hanteringen av personliga uppgifter. Alla anställda ska kunna lita på att uppgifter i ett rehabiliteringsärende inte sprids till obehöriga.

Tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med din anställde om vilken information som får spridas vidare.

I Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 är tystnadsplikten reglerad. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan tystnadsplikt gälla för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2).

 

Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se