Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behörigheter

På denna sida hittar du information om behörighetsroller och riktlinjer för granskning.

Behörighetsroller

För att få behörighet till Primula ska personen vara anställd av universitetet (undantag gäller för timavlönade som kan redovisa arbetade timmar i Primula).

En grundläggande princip är att anställda inom en myndighet endast bör ha elektronisk tillgång till personuppgifter som de behöver för sina arbetsuppgifter. Detta gäller även om uppgifterna är offentliga.

Det är chefens ansvar att behörigheter är korrekta utifrån de arbetsuppgifter som medarbetaren har. Behörighetstilldelning ska följa regelverket, till exempel delegationsordning och attestordning. I chefens ansvar ingår också att se till att behörigheter hålls uppdaterade, till exempel när personer byter arbetsuppgifter eller placering.  

Tabellen nedan ger dig översikt över de behörighetsroller som finns i Primula.

 

Behörighetsroll Vad behörighetsrollen utför
MedarbetareAutomatiskt tilldelad behörighetsroll, ska ej ansökas eller tilldelas i Lucat. Egenrapporterar i större utsträckning än tidigare i Primula. Kan ändra vissa egenuppgivna personuppgifter och se lönespecifikation.
KällrapportörSöks på samtliga kostnadsställen man ska vara källrapportör för.

En källrapportör kan rapportera alla typer av ärenden som avser en annan medarbetare. Källrapportören är bara mottagare av ärenden från Varbi, men är inte mottagare i något ärendeflöde. Källrapportören kan lägga upp en person i minirapportering och sedan rapportera arvodisters och timavlönades ersättningar. Källrapportören startar också ärenden om beredskap, förändring av anställning, avslut av anställning (arbetsgivaren) samt viss typ av kompetens.

Källrapportör med arvsfunktionalitetSöks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som källrapportör och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

GranskareSöks på samtliga kostnadsställen man ska vara granskare för.

Granskare får ärenden att granska före attest. De ärenden som går till rollen granskare är samtliga ärenden som Lunds universitet beslutat att ska ha en granskare, förutom resor som granskas av rollen resegranskare. Granskaren är sist i flödet för sjukvårds-, läkemedels-och friskvårdsersättning, då dessa ärenden inte går till rollen attestant. En granskare har även möjlighet att källrapportera (rapportera för annan medarbetare) i de flöden granskaren ingår. Granskaren har också tillgång till tjänster och rapporter för uppföljning.

Granskare med arvsfunktionalitetSöks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som granskare och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

ResegranskareSöks på samtliga kostnadsställen man ska vara resegranskare för.

En resegranskare granskar ärenden avseende resor och utlägg som läggs in i reseformulären. Resegranskaren har även möjlighet att källrapportera (rapportera för annan medarbetare) ärenden som avser resor. Ska man enbart arbeta med resor i Primula räcker det att man söker rollen resegranskare.

Resegranskare med arvsfunktionalitetSöks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som resegranskare och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

AttestantSöks på samtliga kostnadsställen man ska vara attestant för.

Attestanten, närmsta chef enligt delegation, är sist i ärendeflödet och attesterar alla ärenden förutom sjukvårds-, läkemedels-och friskvårdsersättning, som endast går via granskaren. Attestant prefekt eller motsv attesterar bisysslor, förändring av anställning samt egen uppsägning, se nedan.

Attestanten får sjukärenden för kännedom, men behöver inte attestera dessa. Har tillgång till tjänster och rapporter för uppföljning.

Attestant prefekt eller motsvarandeSöks på institutionens huvudkostnadsställe och gäller då för samtliga kostnadsställen inom institutionen.

Attestant prefekt eller motsv attesterar bisysslor, förändring av anställning samt egen uppsägning enligt gällande delegation.

Attestant vikarieSöks på samtliga kostnadsställen man ska vara attestant vikarie.

För att en attestant ska kunna tillsätta en vikarie vid frånvaro, så måste vikarien ha sökt behörigheten attestant vikarie. När behörigheten är godkänd så kan den ordinarie attestanten sedan tillsätta vikarien själv i menyn Mina sidor/Personliga inställningar. Behörigheten attestant vikarie ska sökas av personer enligt gällande delegation att hantera dessa typer av ärende vid ordinarie attestants frånvaro.

Attestant vikarie med arvsfunktionalitetSöks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som attestant vikarie och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

Biträdande attestant

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara biträdande attestant för. 
Denna behörighet fungerar i ärendeflöde likadant som attestant men med skillnaden att egna ärenden (utläggsfakturor, ledighet etc) kan attesteras av övriga attestanter på samma kostnadsställe och eskaleras inte uppåt till attestanter på en högre nivå i organisationsträdet. Denna behörighetsroll kan INTE innehas samtidigt som användaren är vanlig attestant. 

1) På avdelning/forskargruppsnivå (inkl virtuella kostnadsställen) får biträdande attestant en konteringsavgränsning som motsvarar det specifika kostnadsstället (föräldrakostnadsstället i fallet med ett virtuellt kostnadsställe) 
2) På institutionsnivå får biträdande attestant en konteringsavgränsning som motsvarar institutionens huvudkostnadsställe och samtliga underliggande kostnadsställen 

HR lokaltHR lokalt söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Behörigheten ger tillgång till personalrelaterad uppföljning.

Ekonomi lokaltEkonomi lokalt söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen resp fakulteten.

Behörigheten ger tillgång till ekonomirelaterad uppföljning.

Ändra grundkonteringDenna behörighetsroll ska sökas för institutionens huvudkostnadsställe och ger då möjlighet att ändra grundkontering för medarbetare knutna till institutionens samtliga kostnadsställen.

Behörigheter med arv

Behörigheter med arv oktober 2018 (PDF 118 kB, nytt fönster)

Granskning av granskarens egna personliga ärenden

Den som är granskare eller resegranskare på en organisationskod kan inte själv granska sina egna ärenden. En stark rekommendation är därför att det alltid finns minst två granskare/resegranskare på varje organisationkod. På det viset kan granskarens egna ärenden granskas av den andre. Det är även en fördel vid semestrar/sjukdom eller annan frånvaro, för att minimera risken att ärenden fastnar i flödet och inte når attesteraren.

Granskning av ärenden som granskaren själv kan källrapportera

I behörighetsrollen granskare ingår möjlighet att källrapportera de ärenden som ingår i granskarflödet. Det som skiljer är att källrapportören har fler ärendetyper att källrapportera eftersom Lunds universitet inte kommer ha granskning på allt. Källrapportören kan t.ex. registrera sjuk, resor/utlägg åt en medarbetare, vilket inte granskaren kan.

Granskaren kan således granska de ärenden som hen själv har källrappporterat (inte egna personliga ärenden).

Samma princip gäller för resegranskare. En resegranskare kan lägga in resor för annan medarbetare – alltså källrapportera resan, och sedan granska resan i rollen som resegranskare.

Sidansvarig:

Kontakt

Om du har frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula loggar du in i SSC:s portal eller ringer 29000, knappval 3 (telefonsupporten är öppen vardagar kl. 9 – 16).

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se