Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Planera

Planering är det första steget i en omställningsprocess vid uppkommen arbetsbrist. Här kan du som chef få stöd i din planering inför arbetsbrist.

Som chef med personalansvar ska du i ditt arbete utgå från universitetets fastställda process med stöd av din närmaste personalfunktion. Lägg gemensamt upp en tidsplan för de olika momenten under processen. Involvera även skyddsombudet på ett tidigt stadium.

Informera berörda

Information till berörd arbetsgrupp är en viktig del i planeringen. Med en skyndsam och öppen dialog minskas risken för spekulationer och oro. Som chef med personalansvar är din uppgift att informera, men även att bemöta och hantera de reaktioner som kan uppstå under en omställningsprocess. Du bör informera vid ett eller flera tillfällen där du lägger särskild vikt vid att beskriva bakgrunden till nödvändig förändring.  

Målet med informationstillfällena ska vara att förmedla en tydlighet kring omställningsprocessen och det stöd som kan erbjudas berörd arbetsgrupp. Då arbetsrättsliga frågor ofta uppstår bör din närmaste personalfunktion delta vid ett eller flera informationstillfällen. Information om möjligheten till fördjupat stöd via företagshälsovården ska alltid ges de anställda. Tänk på att till dess frågan om arbetsbrist är förhandlad och arbetsgivaren kan konstatera arbetsbrist kan du som chef endast förmedla att arbetsgivaren överväger uppsägning på grund av arbetsbrist.

Tänk på att fortsätta informera under hela processen (även om det inte finns mycket nytt att informera om). Undvik att informera precis före en helg och sätt av tid då du kan vara tillgänglig för dina anställda.Tänk även på att själv ta stöd från exempelvis en kollega, din närmaste personalfunktion eller företagshälsovården.   

Tänk på att vid risk för en större personalförändring även informera de fackliga organisationerna enligt 19 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Utred lösning

I syfte att ta tillvara kompetens och undvika arbetsrättsliga åtgärder ska du som chef överväga möjliga lösningar innan en förhandling om arbetsbrist. Ett förändringsbehov kan även skapa nya möjligheter till utveckling för både verksamhet och anställda. Du bör inventera möjligheter till intern rörlighet, kommande pensioneringar och tjänstledigheter eller behov av förlängning av  pågående visstidsanställningar. Du kan även nyttja din arbetsledningsrätt. Finner du ingen lösning blir inventeringen en del av ditt underlag i en förhandling om arbetsbrist enligt MBL.

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion vid din fakultet/motsvarande för råd och stöd under hela omställningsprocessen vid arbetsbrist.

Relaterad information

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se