Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av skyddsombud i höst

Mandatperioden för nuvarande skyddsombud löper ut den 31 december. Det innebär att universitetet i höst ska genomföra ett skyddsombudsval för perioden 2024–2026. Valet ska vara genomfört den 31 oktober 2023.

Information till anställda

Prefekter/motsvarande ska informera anställda om hur skyddsombudsvalet kommer att gå till på respektive arbetsplats.

Val i tre steg

Valet av skyddsombud och ersättare genomförs i tre steg:

  • Nominering av skyddsombud, på arbetsplatserna. Nominering av skyddsombud och ersättare genomförs under vecka 37, 38 och 39. 
  • Valförrättning, på arbetsplatserna. Valet kan inledas så fort arbetsplatsen har fått bekräftelse om de nominerade, det ska dock vara klart senast 31 oktober. 
  • Formellt val, då arbetstagarorganisationerna gemensamt utser skyddsombuden. Valet ska vara genomfört den 31 oktober. 

Huvudskyddsombud utses under november 2023.

Dessa kan nomineras

Anställda kan nominera kollegor som inte varit skyddsombud tidigare. Det går också bra att nominera nuvarande ombud och ge henne eller honom förnyat förtroende. Anställda kan även nominera sig själva.

Dessa utses

Det är endast anställda som tillhör någon av de arbetstagarorganisationer som universitetet har kollektivavtal med (Saco/S, Seko samt OFR/S) som utses till skyddsombud.

Erbjuds grundläggande arbetsmiljöutbildning

Skyddsombud erbjuds en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen i samverkan mellan universitetets överskyddsombud, sektionen HR och Företagshälsovården.

Läs mer om skyddsombud och val av skyddsombud, på Medarbetarwebben