Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor om sjukskrivning och läkarintyg

Innehåll på sidan:


Information om anställdas hälsotillstånd

Uppgifter om anställdas hälsotillstånd kan vara sekretessbelagda (enligt 39 kap. 2 § OSL) om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Information om anställdas hälsotillstånd får därför ske efter bedömning i varje enskilt fall. 

Som chef ska du alltid stämma av med den anställde om vad som kan kommuniceras på arbetsplatsen om hens hälsotillstånd. Den anställde kan ge samtycke till att information förmedlas. 

Anställda med konstaterad covid-19, vilken klassas som allmänfarlig sjukdom och omfattas av Smittskyddslagen, har så kallad skyddsplikt och måste följa sjukvårdens instruktioner kopplade till skyddsplikten för att inte smittan ska föras vidare. 

Chef/arbetsgivare kan inte ställa krav på att anställda med misstänkt covid-19 genomgår testning (vilket räknas som ett kroppsligt ingrepp) i enlighet med Regeringsformen 2:6.

Läs mer om Smittskyddslagen på 1177.se

Företagshälsovårdens PM angående skyddsplikt enligt smittskyddslagen vid diagnostiserade fall av Covid-19 (PDF, ny flik).

Tidsgränser för läkarintyg

Eftersom tidsgränserna kan förändras rekommenderas du att hålla dig uppdaterad på Försäkringskassans webbplats:

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Du som chef kan även besöka Arbetsgivarverkets FAQ kring hanteringen under corona

Anställda som kommer till arbetsplatsen trots sjukdom

Du som chef kan uppmana den anställde att sjukanmäla sig enligt gällande regler och rutiner. 

Du kan beordra att den anställde arbetar hemifrån (se avsnittet om att Arbeta hemifrån). 

Kontakta närmaste personalsamordnare för råd i det individuella fallet.