Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny leverantör för krisstöd i akuta situationer från 15 juni 2024

Lunds universitet har tecknat avtal med ny leverantör för stöd vid akuta kriser.

Avtalet omfattar kris som inträffar i samband med universitetets ordinarie verksamhet/arrangemang, oavsett om anställda eller studerande är inblandade. Avtalet gäller från och med den 15 juni 2024. Så snart avtalet träder i kraft kommer det att finnas i sin helhet i Lupin. 

I samband med kris behåller chefen sitt arbetsmiljöansvar och sitt mandat, men leverantören kan ge stöd i form av handledning. Universitetet har rutiner för vilka kontakter som ska tas i samband med en akut situation. Stöd från såväl säkerhetsavdelningen som Företagshälsovården finns att tillgå.

Information om krisstöd i akuta situationer finns på sidan Om något händer, på Medarbetarwebben.

Om något händer, på Medarbetarwebben

Leverantören Falck kan avropas av behörig chef (eller annan som chef utser) via journummer 0771-55 00 77. Verksamheter påminns om att uppdatera sina krisplaner med rätt kontaktuppgifter.