Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt rektorsbeslut (220324) 

Universitetet beslutade den 24 mars 2022 att universitetets beslut mot bakgrund av pågående pandemi ska upphöra att gälla från och med den 1 april 2022.

Ladda ner universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19, på Medarbetarwebben 


Den anställde bör alltid stämma av frågor som rör tjänsteresor med närmaste chef. Information om eventuella restriktioner gällande resor finns i högerspalten.

Tänk på att vissa länder, och/eller delar av länder, infört karantänsregler för svenska resenärer. Den som planerar utrikes tjänsteresa ansvarar för att ta reda på vad som gäller i det aktuella landet. 

Om en anställd inte kan komma hem från en tjänsteresa på grund av rådande omständigheter räknas detta som arbete och den anställde får lön och traktamente. 

Tester och provtagningar vid tjänsteresor

När en anställd beviljats tjänsteresa till land där reseintyg för genomfört PCR- och/eller antigentest för covid-19 krävs för inresa, ska arbetsgivaren stå för eventuella kostnader för genomförande av testning/erhållande av reseintyget. Samma sak gäller vid återresa till Sverige. Eventuella kostnader för provtagningar ska belasta det lokala kostnadsstället.

Samma sak gäller i det fall en medarbetare som ska åka på tjänsteresa är ovaccinerad, där det normalt hade räckt med ett vaccinationsintyg för inresa i det aktuella landet, men det då krävs provtagning (PCR- och/eller antigentest). Arbetsgivaren ska även i detta fall stå för eventuella kostnader.

Relaterad information

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Utrikesdepartementets (UD) reseinformation

Observera att vissa länder infört karantänsregler för svenska resenärer. Den som planerar utrikes tjänsteresa ansvarar för att ta reda på vad som gäller i det aktuella landet.