Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A till Ö på HR-webben

Ett urval av innehållet på HR-webben (i vissa fall Medarbetarwebben).

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

Administrativa system

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Anställningsformer

Arbetsbristprocessen

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsskadeförsäkring

Arbetstid  

Arbetstidsavtal för lärare

Arvode och anlitande av juridisk person


B

Biosäkerhet

Bisyssla

Brandskydd


C

Central skyddskommitté vid Lunds universitet

Chefens årshjul

Chefsforum på temat corona

Chefsplattformen

Chefsuppdrag på Lunds universitet

Corona - FAQ för chefer


D 

Distansarbete, riktlinjer för TA-personal (PDF 191 kB, ny flik)


E

Ersättning till skrivningsvakter 


F

FAQ för chefer, med anledning av corona

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Företagshälsovården

Försäkringar (Medarbetarwebben)

Försäkringskassan


G

Gäster i verksamheten


H

HR-blanketter och mallar

HR-information för anställda

HR-information för internationell personal


I

Internationell personal

Information för internationell personal (Staff pages)

Interna tjänster och produkter, LU Service (Medarbetarwebben)

Introduktion av internationell personal

Introduktion av nya chefer


J


K

Kammarkollegiet

Kemikaliesäkerhet

Konsultation till chefer

Kompetens- och karriärutveckling

Kurser och program för chefer och ledare

Kränkningar och trakasserier


L

Ledare

Lönesättning och lönerevision

Lönerevisionsbloggen


M

MBL-förhandlingar

Migrationsfrågor

Migrationsverket

Mikrobiologiska risker och GMM

Misskötsamhet


N

Nyheter från sektionen HR

Nyhetsbrev från sektionen HR

Nätverk, sektionen HR


O

Omställning vid arbetsbrist

Organisatorisk och social arbetsmiljöarbete (OSA)

OSA-enkät


P

Primula för HR


Q


R

Regelverket, HR/personal-relaterade dokument (Medarbetarwebben)

Rehabilitering

Rekrytering av TA-personal

Relocationtjänster

Risker i arbetsmiljön

Rådet för jämställdhet och lika villkor (Medarbetarwebben)


S

SAM-teamet - universitetsövergripande stöd i arbetsmiljöfrågor

Semester och ledigheter

SFAD-team

Skatteverket

Strålsäkerhet

Synnerliga skäl för fortsatt anställning

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)


T

Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Tillbud och arbetsskada


U

Upphandlade arbetsmiljötjänster 

Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö och hälsa  

Utlandsstationering med URA

Utvecklingssamtal


V

Verksamhetsansvar


X


Y


Å


Ä


Ö