Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för chefer - med anledning av kriget i Ukraina


Vilka funktioner kan stötta dig som chef i olika frågor? 

  • Verksamhetens lokala HR/personalsamordnare (t ex vad som gäller arbetsrättsligt)
  • Verksamhetens lokala arbetsmiljösamordnare (gällande exempelvis risk- och konsekvensbedömning)
  • Företagshälsovården (konsultation

Att leda medarbetare i kristider 

Ytterligare information från Företagshälsovården finns här på HR-webben

Samtalsstöd  

På sidan Upphandlade arbetsmiljötjänster finns vägledning kring upphandlade konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet. En tjänst som kan vara relevant i nuvarande situation är samtalsstöd.

Gå till sidan om upphandlade arbetsmiljötjänster

Du väljer leverantör utifrån aktuellt behov, situation och gällande upphandling. Kostnaden för uppdraget belastar din organisation. Kontakta närmaste personalfunktion för råd inför beställningen. Information och kontaktuppgifter till leverantörer finns i inköpsverktyget Lupin under fliken Avtal. Saknar du information inom något avtalsområde i Lupin så kontakta närmaste personalsamordnare.


In light of the war in Ukraine - support for managers

Which services can offer support to managers on various matters? 

  • Local HR/staff coordinator at the organisational unit (e.g. regarding labour law matters)
  • Local work environment coordinator at the organisational unit (e.g. regarding risk and impact assessments)
  • Occupational Health Service (consultation) 

Managing in times of crisis 

Counselling  

The procured work environment services page offers guidance on procured consultant services in the work environment area. One service that may be relevant in the current situation is counselling.

Go to the procured work environment services page for more information (in Swedish). Please contact your immediate staff coordinator for help/translation.  

You select the supplier based on current needs, the situation and the existing procurement arrangement. The cost for the assignment is charged to your organisation. Contact your immediate staff coordinator for advice before ordering. Information on suppliers and contact details are available in the Lupin purchase tool under the Agreements tab.

If you need further information on a specific agreement area in Lupin, contact your immediate staff coordinator.

Håll dig uppdaterad!

LU-övergripande information med anledning av kriget i Ukraina uppdateras löpande på Medarbetarwebben: 


Stay up to date

This web page brings together information regarding the war’s impact on the University’s activities and staff: