Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Särskild visstidsanställning – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS

Lagändringarna tillämpas från och med den 1 oktober 2022. På denna sida finns en kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna.

Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna:

  1. Allmän visstidsanställning (ALVA) ersätts av särskild visstidsanställning (SÄVA). 
  2. En SÄVA kommer precis som ALVA att kunna användas utan att behöva ange något särskilt skäl till att anställningen tidsbegränsas.
  3. En SÄVA ger företrädesrätt till återanställning till en ny SÄVA efter SÄVA i sammanlagt mer än nio månader under en treårsperiod. 
  4. När en arbetstagare har haft SÄVA i mer än tolv månader under en femårsperiod eller i en kedja (mellanrummet mellan två anställningar är maximalt sex månader) av tidsbegränsade anställningar, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
  5. Arbetsgivare får en särskild informationsskyldighet vad gäller SÄVA. Arbetstagaren ska skriftligen informeras om att han eller hon har anställts i en SÄVA i samband med att anställningsavtalet ingås.
  6. Vid beräkning av anställningstid för SÄVA gäller en särskild ”beräkningsregel”. Om en arbetstagare har haft minst tre SÄVA hos en och samma arbetsgivare (Lunds universitet) under en kalendermånad, ska också mellanliggande tid räknas som anställningstid. 
  7. Beräkningsregeln för SÄVA föreslås vara tillämplig vid övergång till tillsvidareanställning, företrädesrätt till återanställning, turordning vid s.k. hyvling och för besked om att en tidsbegränsad anställning upphör enl 15 § lagen om anställningsskydd (gäller även varsel).
  8. Den som är anställd i en pågående ALVA den 1 oktober 2022 ska anses vara anställd i en SÄVA vid tillämpningen av reglerna om information om att en tidsbegränsad anställning upphör (15 §) och vid företrädesrätt till återanställning (25 §). Det medför att den anställde i ALVA får rätt till besked efter 9 månader istället för 12 månader och att företrädesrätt till en ny SÄVA uppstår efter 9 månader, med beräkning från den 1 oktober 2022.
  9. Övergångsreglerna mellan ALVA och SÄVA reglerar att en person som anställs i en SÄVA efter den 30 september 2022 får räkna in anställningstid i ALVA retroaktivt från och med den 1 mars 2022 för beräkning av när anställningen övergår till en tillsvidareanställning.
  10. Anställda i en pågående ALVA per den 1 oktober 2022 kommer att omfattas av de tidigare reglerna för övergång till en tillsvidareanställning det vill säga mer än två år. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.