Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutin för utbetalning av korrekt lön

Rutin för lokal implementering

Månatligen, efter att lönekörningen är klar i Primula, göra genomgång av lönekostnadsspecifikation från Primula (på papper eller digitalt) för aktuella kostnadsställen. 

Därigenom kan eventuella felaktigheter upptäckas och korrigeras genom att exempelvis följa upp;

  • Att uttagen semester är registrerad. 
  • Att tjänstledighet samt eventuell förlängning eller annan förändring av tjänstledighet är registrerad.
  • Att föräldraledighet samt eventuell förlängning eller annan förändring av föräldraledighet är registrerad.
  • Påminna föräldralediga medarbetare om att löpande registrera ärende om föräldrapenningtillägg i Primula och där bifoga avier från Försäkringskassan avseende utbetald föräldrapenning för att till exempel generera korrekt semester. 
  • Registrering av sjukfrånvaro samt registrering/friskanmälan då sjukfrånvaro upphör.
  • Registrering av nya lönetillägg/uppdragstillägg/eftertillägg samt uppföljning av motsvarande tillägg som upphört. 
  • Anställningar som upphört.
  • Pensionsavgångar.
  • Mer information om att rätta löner finns på Ekonomiwebben