Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Guider och lathundar

Här hittar du guider och lathundar för olika ärenden i Primula.

Anställning

Matris/lathund för val av anställningsform, anställningstyp, avtal med mera (PDF 168 kB, ny flik)

Länk till indelningen av forskningsämnesgrupper på UKÄ:

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (uka.se)

Nyanställning

Guide för hur du skapar en nyanställning i Primula.

Nyanställningar version 4, uppdaterad juni 2019 (PDF 395 kB, ny flik)

Förändra anställning

Förändra anställning-20181008 (PDF 491 kB, ny flik)

Hantering av timavlönade

Guide som komplement till SSC:s guide för hantering av timavlönad personal

Lathund för hantering av timavlönade (PDF 997 kB, ny flik)

Minirapportering och arvodesregistrering

Lathund för minirapportering och arvodesregistrering, för källrapportör (PDF 413 kB, ny flik)

Registrera kompetens

Registrera kompetens (PDF 731 kB, ny flik)

Rekvirering av samordningsnummer

För att ett samordningsnummer ska tilldelas vid en ansökan om a-skatt ska man kunna uppvisa att inkomst finns, exempelvis genom att arbetsgivaren har lämnat in individuppgift (IU) till Skatteverket. Skatteverket kan även begära in uppgift om personen det gäller befinner sig i Sverige. Detta då det inte ska finnas aktiva samordningsnummer för personer som inte befinner sig i Sverige.

Lunds universitet har anfört är att vi behöver dessa samordningsnummer på personer som ska komma till Sverige för att arbeta hos oss redan innan personen har anlänt, vilket Skatteverket inte har beviljat på grund av ovanstående. Skatteverket har nu kommit fram till att om det inkommer ett skriftligt intyg tillsammans med rekvireringen kan de beakta detta i sitt ställningstagande vid rekvirering av samordningsnummer, innan personen har anlänt till Sverige (men det är ingen garanti).

Intyg till Skatteverket, bilaga till rekvision av samordningsnummer, finns att ladda ner på sidan HR-blanketter och mallar