Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flöden i Primula

Här får du översikt över samtliga flöden i Primula

Meny Flöde
Bisyssla

Anställd - attestant prefekt eller motsvarande

Ersättningar/Arvoden

 

- beredskap

Anställd* - granskare - attestant

- kvällsundervisning

Anställd* - granskare - attestant

- OB-ersättning

Anställd* - granskare - attestant

- timrapport

Anställd* - (timavstämning) - granskare - attestant

- fast löne- och uppdragstillägg

Källrapportör - attestant

- föräldrapenningtillägg

Anställd* - SSC

- arvoden

Källrapportör - attestant - SSC

- övertid/mertid

Anställd* - granskare - attestant

- kostförmån

Anställd* - granskare - attestant - SSC

- annan förmån (alla förmåner
exkl bil och bostad t ex reskort, mobil)

Anställd* - granskare - attestant - SSC

Semester

Anställd* - attestant

Resor och utlägg

Anställd* - resegranskare - attestant

Ledigheter  

- tillfällig föräldrapenning

Anställd* - attestant

- utan lön

Anställd* - granskare - attestant - SSC

- med lön

Anställd* - granskare - attestant

-föräldraledighet

Anställd* - granskare - attestant - SSC

Kompetensträdet

Källrapportör - anställd för kännedom

Minirapportering

Källrapportör

Löneväxling

Anställd - granskare (sektionen HR) - attestant (sektionen HR) - SSC

Friskvårdsersättning

Anställd* - granskare (sektionen HR)

Sjukvård och läkemedel

Anställd* - granskare (sektionen HR)

Sjukärende

Anställd* -attestant för kännedom - SSC

Ny intermittent överenskommelse

Källrapportör - SSC

Förändring av intermittent överenskommelse

Källrapportör - SSC

Nyanställning

Varbi - källrapportör - granskare - attestant - SSC

Förändring av anställning

Källrapportör - attestant prefekt eller motsvarande - SSC

Ändra grundkontering

Ändra grundkontering

Avsluta anställning (arbetsgivaren)

Källrapportör - attestant - SSC

Egen uppsägning

Anställd - granskare - attestant prefekt eller motsvarande-SSC

* Även källrapportör kan i undantagsfall göra registreringen åt den anställde

 

Kontakt Primula

Har du frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula?

Logga in i SSC Portal

Tel + 46 46 222 90 00, knappval 3.