Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flöden i Primula

Här får du översikt över samtliga flöden i Primula

Meny Flöde
Bisyssla

Anställd - attestant prefekt eller motsvarande

Ersättningar/Arvoden

 

- beredskap

Anställd* - granskare - attestant

- kvällsundervisning

Anställd* - granskare - attestant

- OB-ersättning

Anställd* - granskare - attestant

- timrapport

Anställd* - (timavstämning) - granskare - attestant - SSC

- fast löne- och uppdragstillägg

Källrapportör - attestant

- föräldrapenningtillägg

Anställd* - SSC

- arvoden

Källrapportör - attestant - SSC

- övertid/mertid

Anställd* - granskare - attestant

- kostförmån

Anställd* - granskare - attestant - SSC

- annan förmån (alla förmåner
exkl bil och bostad t ex reskort, mobil)

Anställd* - granskare - attestant - SSC

Semester

Anställd* - attestant

Resor och utlägg

Anställd* - resegranskare - attestant

Ledigheter  

- tillfällig föräldrapenning

Anställd* - attestant

- utan lön

Anställd* - granskare - attestant - SSC

- med lön

Anställd* - granskare - attestant

-föräldraledighet

Anställd* - granskare - attestant - SSC

Kompetensträdet

Källrapportör - anställd för kännedom

Minirapportering

Källrapportör

Löneväxling

Anställd - granskare (sektionen HR) - attestant (sektionen HR) - SSC

Friskvårdsersättning

Anställd* - granskare (sektionen HR)

Sjukvård och läkemedel

Anställd* - granskare (sektionen HR)

Sjukärende

Anställd* -attestant för kännedom - SSC

Ny intermittent överenskommelse

Källrapportör - SSC

Förändring av intermittent överenskommelse

Källrapportör - SSC

Nyanställning

Varbi - källrapportör - granskare - attestant - SSC

Nyanställning arvodister Källrapportör – attestant- SSC

Förändring av anställning

Källrapportör - attestant prefekt eller motsvarande - SSC

Ändra grundkontering

Ändra grundkontering

Avsluta anställning (arbetsgivaren)

Källrapportör - attestant - SSC

Egen uppsägning

Anställd* - granskare - attestant prefekt eller motsvarande-SSC

* Även källrapportör kan i undantagsfall göra registreringen åt den anställde

 

Kontakt Primula

Har du frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula?

Logga in i SSC Portal

Tel + 46 46 222 90 00, knappval 3.