Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-nytt - nyhetsbrev från sektionen HR

Genväg:

Utgivningsplan


Syfte och mål

Syftet med nyhetsbrevet är att förmedla aktuell och relevant universitetsövergripande information inom HR-området. Målet är att informationen ska bidra till att HR-funktioner, chefer och ledare agerar rätt i HR-frågor. 

Målgrupper

HR-funktioner och chefer/ledare på Lunds universitet.

Innehåll

Nyhetsbrevet innehåller universitetsövergripande HR-information av karaktären "need to know" - inte "nice to know". Det innebär att målgrupperna behöver informationen för att kunna agera rätt i HR-frågor.

Språk

De notiser som berör chefer översätts till engelska, för målgruppen internationella chefer.

Distribution

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till HR-funktioner på universitetet. Sändlistor till HR-funktioner uppdateras löpande i samarbete med nätverket LUHR och ansvariga för sektionen HR:s nätverk. 

Fakulteternas/motsvarande representanter i nätverket LUHR har uppdraget att förmedla den information i nyhetsbrevet som berör och är ämnat för chefer och ledare, till chefer och ledare i sina respektive organisationer. 

Utgivning 2023

 • 26/1
 • 16/2
 • 16/3
 • 13/4
 • 11/5
 • 1/6
 • 20/6 
 • 14/9
 • 12/10
 • 6/11
 • 30/11

Prenumeration

Nyhetsbrevet är en del av sektionen HR:s universitetsövergripande stöd i HR-frågor och obligatoriskt att ta emot för målgrupperna. Det är inte möjligt för andra funktioner än målgrupperna att anmäla sig för prenumeration. 

Redaktion

Sakkunniga, ledningsgrupp samt internkommunikatör på sektionen HR samt SAM-teamet.

Kontakt

nyhetsbrev [at] hr [dot] lu [dot] se

För äldre nummer av HR-nytt, kontakta din fakultets/motsvarande HR-chef/motsvarande

Mer stöd i LU-gemensamma HR-frågor

För chefer, ledare och HR-funktioner:

För anställda: 

För chefer, ledare, HR-funktioner och anställda:


Lokal HR-information samordnas och förmedlas av fakulteternas/motsvarande HR-funktioner.