Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Semesterfrågor

Innehåll på sidan:


Vad gäller om en anställd inte kan resa hem från sin semesterresa på grund av exempelvis karantän på hotell?  

Eftersom den anställde inte utför något arbete ska löneavdrag ske. Dock kan du som chef bevilja semester om den anställde ansöker om det.  

Om den anställde kan uppvisa beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande som styrker lön till smittbärare, ska sådan ersättning utgå.  

Vad händer om en anställd reser på semester i strid mot UD:s avrådan och sedan vill återgå i arbete efter hemkomst? 

  • Du som chef kan beordra den anställde att arbeta hemifrån. 
  • Om den anställde inte kan arbeta hemifrån och det är motiverat av arbetsmiljöskäl så kan prefekt/sektionschef/motsvarande efter samråd med dekan/motsvarande besluta om att den anställde ska stanna hemma utan lön. Information ska lämnas till berörd facklig organisation innan du fattar sådant beslut.
  • Om den anställde skulle vara sjuk eller vara konstaterad smittbärare gäller respektive regelverk, se respektive avsnitt.

Kan jag som chef återta redan beviljad semester om det visar sig att min verksamhet är i behov av den anställde för att utföra särskilt viktiga funktioner?

Beslut om beviljad semester är bindande. Om du ensidigt återtar beviljad semester så är det skadeståndsgrundande. 

Det finns fog att återkalla redan beviljad semester i en situation då ett stort antal anställda plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att en anställd avbryter sin semester. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Ta kontakt med din lokala HR-funktion för resonemang innan du överväger att återkalla beviljad semester för en anställd. 

Kan en anställd ensidigt ändra eller återkalla redan beviljad semester?

Nej, en anställd kan inte ensidigt ändra eller avbryta sin beviljade semester. Däremot kan chefen och den anställde komma överens om att redan utlagd och beviljad semester ändras eller återkallas.