Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Semester för teknisk och administrativ personal (T/A)

Semester för teknisk och administrativ personal regleras i Villkorsavtalen och Semesterlagen. Detta innebär att sedvanliga regler gäller även i rådande coronarelaterade situation.

Du som chef ska som regel lämna besked till dina anställda om hur huvudsemestern är utlagd senast två månader före ledighetens början. Om det inte är möjligt vad gäller då? 

Om det föreligger särskilda skäl /enligt 11 § 2 stycket Semesterlagen) får beskedet lämnas senare, om möjligt minst en månad före ledighetens början.

Särskilda skäl kan föreligga om en verksamhet under 2021 förlänger vårterminen, anordnar sommarkurser eller påverkas av beslutad förskjutning i datum för antagning på grund av coronapandemin, och anledningen till att underrättelsen inte kan lämnas i tid beror på hur coronapandemin påverkar möjligheten att planera verksamheten. Du som chef har att avgöra detta.

Kan vi i denna speciella situation göra undantag från den anställdes rätt till huvudsemester, det vill säga fyra veckors sammanhängande semesterledighet under juni, juli och augusti? 

Arbetstagare har som huvudregel rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti. Arbetsgivaren ska göra sitt yttersta för att i möjligaste mån se till att arbetstagaren får denna semesterledighet.

Det är endast i undantagsfall, och om en verksamhet under 2021 förlänger vårterminen, anordnar sommarkurser eller påverkas av beslutad förskjutning i datum för antagning på grund av coronapandemin som du som chef kan göra avsteg från huvudregeln. Innan avsteg görs ska du som chef samråda med berörd arbetstagare. Vid avsteg måste beaktas att syftet med semesterreglerna är att arbetstagare ska få tid för återhämtning och eventuell förändrad semesterförläggning ska uppnå detta syfte.

Kan jag som chef gå emot den anställdes önskemål om att till exempel ta ut semester i juli, och istället lägga den i juni?

Ja. Enligt semesterreglerna är det du som chef som bestämmer semesterns förläggning om ni inte kommer överens. Ta stöd av din lokala HR-funktion i resonemang kring detta.

Har en anställd rätt att ta ut sex veckors semesterledighet under perioden juni, juli och augusti?

Nej. En anställd har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet under perioden juni, juli och augusti. Du som chef kan dock bevilja längre semesterledighet om du finner det lämpligt med hänsyn till din verksamhets behov och den anställdes inarbetade semesterdagar.

Observera att en anställd kan ansöka om annan slags ledighet i anslutning till semesterledigheten, till exempel föräldraledighet. Då gäller även reglerna i föräldraledighetslagen. Ta stöd av din lokala HR-funktion för resonemang kring detta.

En av mina anställda vill inte vara semesterledig i sommar eftersom den anställde inte kan resa på semester till annat land på grund av rådande omständigheter. Vad gäller?

Semestern ska förläggas utifrån verksamhetens behov och med hänsyn till den anställdes önskemål om det är möjligt.

Hela årssemestern ska förläggas under 2021. Detta innebär att du som chef kan komma överens med den anställde om att semestern förläggs till annan tidpunkt än sommarmånaderna, så länge all semester tas ut under 2021 alternativt sparas (max antal tillåtna sparade semesterdagar är dock 30 dagar per individ). Kom ihåg att det är endast det antal semesterdagar som överstiger 20 kan sparas. Notera att huruvida den anställde kommer iväg på resa eller inte, inte påverkar bedömningen.

Om du som chef inte kommer överens med den anställde vad gäller semesterns förläggning, kan du ensidigt besluta att förlägga semestern under sommarmånaderna. Se fråga ovan.

Om jag till följd av pandemin riskerar att inte kunna lägga ut en anställds hela årssemester under innevarande år – vad händer då?

Du som chef bör i första hand försöka förlägga semestern under 2021. Om detta inte är möjligt så övergår icke uttagen semester till sparad semester för den enskilde anställde.  

Sedvanliga regler om sparad semester gäller, det vill säga max antal sparade semesterdagar är 30 dagar per individ. Vidare kan endast det antal semesterdagar som överstiger 20 sparas.